Sekolah Menengah Arab Kampong Rimba

Sekolah Menengah Arab Kampung Rimba

โรงเรียน SM Arab Kampung Rimba แห่งใหม่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน โดยมีห้องเรียน ห้องแล็บวิทยาศาสตร์และภาษา ห้องบรรยาย ห้องโถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู ห้องสมุด หอพักนักเรียน สุเหร่า โรอาหาร และพื้นที่อัฒจันทร์

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

กระทรวงการศาสนา

ผู้ออกแบบ

Arkitek Opfis

สถานที่ตั้ง

ตันจงบูนัต, บรูไน

ประเภทโครงการ

สถาบันศึกษา

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

CLEAN COLORBOND® ULTRA  และ  ZINCALUME®

การนำไปใช้งาน

หลังคา

รูปลอน

LYSAGHT® LOCKED SEAM® และ
LYSAGHT® SPANDEK®

ขนาดพื้นที่

8,668 ม²

ปีที่แล้วเสร็จ

2018

เพื่อรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาด้านศาสนา กระทรวงการศาสนาแห่งบรูไนได้ว่าจ้างให้ทำการก่อสร้างโรงเรียน Sekolah Menengah Arab Kampong Rimba ที่ริมบา ซึ่งเป็นแขวงแห่งหนึ่งของเขตบรูไน-มัวรา

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2557 พร้อมกับโรงเรียนสอนศาสนาอีกแห่งหนึ่งใน Kampung Katok ก่อนหน้านั้น ประเทศบรูไนมีโรงเรียนสอนศาสนาแล้วทั้งหมด 7 แห่ง โรงเรียนแห่งแรกคือ Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah (SMALHB) ก่อสร้างแล้วเสร็จต้องย้อนกลับไปปี 1964

ด้วยความสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน โรงเรียนมาพร้อมกับห้องเรียน ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ ห้องแล็บภาษา ห้องบรรยาย ห้องโถงอเนกประสงค์ ห้องพักครู ห้องสมุด หอพักนักเรียน สุเหร่า โรอาหาร และพื้นที่อัฒจันทร์ ในด้านความปลอดภัย สถานที่แห่งนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสนามหญ้าขนาดกว้างที่มีการตกแต่งดูแลเป็นอย่างดี ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยด้านหน้าอาคารที่ดูสง่าผ่าเผยและถนนที่กว้างขวาง เพื่อให้เหมาะสมกับสถาบันสอนศาสนา ด้านหน้าของอาคารมีการแสดงลักษณะเด่นของระบอบกษัตริย์อิสลามแบบดั้งเดิมอันประณีตและสวยงาม

อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปัตยกรรม Arkitek Opfis ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 48 ล้านเหรียญบรูไน ความท้าทายคือการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ ใช้เวลาเกิน 4 ปีนิดหน่อย

สีของผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนเคลือบสีทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสะสมของฝุ่นจากสภาวะอากาศและสภาพอากาศ ดังนั้น การเปลี่ยนสีในสีที่อ่อนจะมีความชัดเจนกว่าเมื่อเทียบกับสีเข้ม ในบางกรณี ฝุ่นในอากาศยังสามารถทะลุเข้าไปในผิวหน้าของสี ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อการขจัดฝุ่นออกไป

สำหรับสภาพอากาศเขตร้อนของประเทศบรูไน เหล็กเคลือบสีสำเร็จรูป CLEAN COLORBOND® ULTRA ถูกเลือกมาใช้เพื่อความทนทานนานยิ่งขึ้น และทนทานต่อการผุกร่อนเป็นพิเศษ การเปลี่ยนสีของเหล็กนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนเคลือบสีทั่วไป

การนำเหล็ก CLEAN COLORBOND® ULTRA มาใช้งานที่โรงเรียน Sekolah Menengah Arab Kampong Rimba มาในแบบของรูปลอน LYSAGHT® LOCKED SEAM® และ LYSAGHT® SPANDEK® ความสูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ Standing Seam ทำให้ดูทันสมัย มีนำหนักเบา และความสม่ำเสมอซึ่งเป็นที่ต้องการของโครงการ

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ บรูไน ได้บรรลุความสำเร็จ 2 อย่างกับโครงการนี้ พื้นที่หลังคา (ที่มีรูปลอนแบบซีมล็อก) เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่บิรษัทเคยจัดหามาสำหรับโครงการเดี่ยวๆ นอกจากนั้น CLEAN COLORBOND® ULTRA สี Blossom Green ที่มีการจดทะเบียนใหม่นั้นตรงตามรหัส RAL Code of 6027 ที่สถาปนิกระบุไว้อย่างทุกประการ

 

LYSAGHT® LOCKED SEAM® and LYSAGHT® SPANDEK®

รูปลอน LYSAGHT® LOCKED SEAM® ทำให้หลังคามีขนาดความสูงซีมที่ 32 มม. ซึ่งเป็นระดับปานกลางพอดีๆ ความสูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ Standing Seam ทำให้ดูทันสมัย มีนำหนักเบา และความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีการนำไปใช้งานมากที่สุด

 

CLEAN COLORBOND® ULTRA and ZINCALUME®

ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนเคลือบสีที่สีมักเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาวอากาศ เหล็ก CLEAN COLORBOND® ULTRA and ZINCALUME® และเหล็ก ZINCALUME® สามารถลดการสะสมของฝุ่น และที่สำคัญกว่านั้นคือปลอดฝุ่นเกาะ