Trang trại gà CP

Trang trại gà CP

Công ty C.P.Việt Nam (CPV) là công ty con trực thuộc tập đoàn C.P, Thái Lan, đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993.

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư

Tập đoàn Sungroup

Vị trí

Hòa Bình, Việt Nam

Danh mục sản phẩm

LYSAGHT® AGRISHEDTM

Công ty C.P.Việt Nam (CPV) là công ty con trực thuộc tập đoàn C.P, Thái Lan, đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được tích hợp đồng bộ và mở rộng ra toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm.

Sản xuất và phân phối thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, chăn nuôi lợn và gia cầm, thủy sản, sản xuất, phân phối và chế biến thịt và hải sản.

Với chiến lược “Từ trang trại đến bàn ăn” thống nhất từ trên xuống dưới, CPV đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong ngành thực phẩm thương mại và thị trường trang trại công nghiệp cũng như có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên thị trường thực phẩm.