Phát triển bền vững

CEO’s message

“Chúng tôi đang tiếp tục tận dụng những cơ hội và thích ứng với thách thức về tính bền vững.”

Bản báo cáo về sự bền vững năm 2018 đã có thấy cả quá trình của chúng tôi trong việc xây dựng sự bền vững như thế nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Bản báo cáo về sự bền vững đã cho thấy những việc chúng tôi làm để chắc chắn rằng BlueScope luôn thấy được sự báo nguy, từ đó phản ứng kịp thời và thích ứng với mọi sự thay đổi từ môi trường xung quanh hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

ESG REPORT

Niềm tin của chúng tôi

Tại BlueScope, chúng tôi bày tỏ những niềm tin mang tính nền tảng – những gì chúng tôi coi trọng và cách chúng tôi sẽ hành động – được cụ thể hóa trong “Giao ước của chúng tôi” và “Hướng dẫn về Đạo đức kinh doanh”.

Giao ước của chúng tôi

“Giao ước của chúng tôi” là một tuyên bố cam kết với bốn bên liên quan- khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng – và nó có tính chất vô cùng quan trọng. Những từ ngữ trong “Giao ước của chúng tôi” phản ánhđặc điểm của sự trung thực và liêm chính, cái mà chúng tôi rất coi trọng và mong muốn song hành. Lời chúng tôi nói chính là cam kết của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Tuyên bố về nhân quyền

Tuyên bố của BlueScope về nhân quyền đặt ra các cam kết nhân quyền của chúng tôi cho những người làm việc với chúng tôi. Quan trọng hơn là chúng tôi nhận ra rằng các đối tác của chúng tôi với các nhà cung cấp là quyết định trong việc đảm bảo các rủi ro xã hội, môi trường và đạo Đức vốn có trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi được quản lý theo các giá trị vốn có trong Giao ước của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn Đạo đức kinh doanh

“Hướng dẫn Đạo đức kinh doanh” của chúng tôi đặt ra các nguyên tắc chi phối cách mọi người nên cư xử khi tiến hành kinh doanh trên danh nghĩa BlueScope. Tìm hiểu thêm về cam kết của BlueScope về các sản phẩm bền vững và các hành động của chúng tôi đang tiến hành để trở thành một doanh nghiệp bền vững hơn.

Tìm hiểu thêm

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Chúng tôi tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp nhà cung cấp lớn và nhỏ, những người chia sẻ và cam kết làm việc phù hợp với các giá trị và tiêu chuẩn phát triển bền vững chuỗi cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi liên lạc và thiết lập sự mong đợi của chúng tôi với nhà cung cấp, và theo dõi căn chỉnh liên kết với nguồn cung cấp có trách nhiệm và quy tắc ứng xử của nhà cung cấp.

Tiêu chuẩn nguồn cung ứng có trách nhiệm của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo chúng tôi có thực hành tìm nguồn cung ứng bền vững. Tuyên bố của BlueScope về nhân quyền đặt ra các cam kết nhân quyền của chúng tôi cho con người của chúng tôi và những người làm việc với chúng tôi. Quan trọng hơn là chúng tôi nhận ra rằng các đối tác của chúng tôi với các nhà cung cấp là quyết định trong việc đảm bảo các rủi ro xã hội, môi trường và đạo Đức vốn có trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi được quản lý theo các giá trị vốn có trong Giao Ước.

Nhà cung cấp phải hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ quốc tế tuyên bố nhân quyền và đảm bảo rằng họ không complicit trong vi phạm nhân quyền. BlueScope có một lập trường không khoan dung về lao động cưỡng bức và bắt buộc lao động và trẻ em.

Tìm hiểu thêm

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của BlueScope đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi đối với nhà cung cấp.

Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp của BlueScope đáp ứng những kỳ vọng trong chuẩn mực ứng xử này và chia sẻ những kỳ vọng này đến các nhà cung cấp của quý vị để họ được truyền đạt thông tin này qua chuỗi cung ứng.

Tài liệu về BlueScope – Bộ quy tắc ứng xử nhà cung cấp xem tại đây.

QUY TẮC THANH TOÁN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP CỦA NS BLUESCOPE

BlueScope nhận thấy rằng việc thanh toán hóa đơn đúng hạn là một phần vốn có trong cam kết của chúng tôi đối với tất cả các nhà cung cấp.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, ngoài sự tin cậy của các khoản thanh toán, thời hạn thanh toán là yếu tố chính cần cân nhắc đối với các doanh nghiệp nhỏ, những người thường ít có khả năng hỗ trợ các điều khoản tín dụng dài.

Quy tắc Thanh toán BlueScope với Nhà cung cấp là cam kết của chúng tôi liên quan đến các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và các điều khoản thanh toán cho các nhà cung cấp doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Tìm thêm thông tin về Chính sách Y tế, An toàn, Môi trường và Cộng đồng của chúng tôi dưới đây, hoặc tải chính sách tại đây.

Đa dạng

Tại BlueScope, thành công của chúng tôi đến từ người dân của chúng tôi. Chúng tôi chọn để đối xử với nhau với sự tin tưởng và tôn trọng.

Chúng tôi hiểu rằng phạm vi quan điểm là kết quả của việc có một nơi làm việc đa dạng và bao gồm sẽ củng cố khả năng của BlueScope để tiếp tục và duy trì thành công kinh doanh.

Chúng ta biết rằng một lực lượng lao động tài năng và có khả năng là một lợi thế cạnh tranh.

Để xây dựng vào lợi thế này, chúng tôi sẽ cố gắng để thuê, phát triển, thúc đẩy và giữ lại đủ tư cách người độ nhất hiện có tại tất cả các cấp – những người phản ánh sự đa dạng của khách hàng, thị trường và các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Đây là sự đa dạng của chúng tôi cam kết.

Đọc hoặc tải về chính sách đa dạng và hòa nhập của chúng tôi  tại đây.