Chính sách bảo mật

1. Tổng quan
CÔNG TY TNHH BLUESCOPE STEEL (ABN 16 000 011 058)
Chính sách bảo mật này áp dụng cho Công ty TNHH BlueScope Steel (chúng tôi), và các đơn vị liên quan đến hoạt động của công ty và giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và tuân thủ các yêu cầu của luật bảo mật thông tin hiện hành.

Chào mừng bạn đến với trang web của BlueScope Steel. Về cơ bản, bạn có thể truy cập trang web của BlueScope Steel mà không cho chúng tôi biết bạn là ai. Lượng thông tin mà bạn cung cấp cho BlueScope Steel sẽ phụ thuộc vào phạm vi và số lượng dịch vụ bạn lựa chọn sử dụng. Một số phần nhất định của trang web này có thể yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân cho BlueScope Steel, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi luôn thông báo cho bạn trước khi chúng tôi thu thập bất kì thông tin cá nhân từ bạn trên Internet. Bằng cách truy cập trang web của BlueScope Steel, bạn chấp nhận các điều khoản được quy định trong Chính sách bảo mật này.

2. THU THẬP THÔNG TIN
BlueScope Steel hiểu rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào cũng rất quan trọng đối với bạn và bạn có quyền kiểm soát việc sử dụng và cung cấp thông tin đó. Thông tin được thu thập bởi BlueScope Steel sẽ chỉ được tiết lộ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này.
Cụ thể BlueScope Steel thu thập các thông tin sau từ trang web của mình:

2.1 THÔNG TIN THỐNG KÊ
BlueScope Steel thu thập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web. Những thông tin này bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) trên máy tính của bạn vào ngày và giờ bạn truy cập. Thông tin này được thu thập để cung cấp cho BlueScope Steel thông tin về việc sử dụng trang web của người dùng nhằm duy trì và phát triển trang web với mục đích cung cấp thông tin tốt hơn cho người dùng.

2.2 COOKIES
BlueScope Steel sử dụng cookies trên trang web của mình. Điều này liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thói quen của bạn khi truy cập trang web của BlueScope Steel với bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp khi tùy chỉnh trang web này.

Bạn có thể ngăn việc thu thập thông tin này bằng cách vô hiệu hóa cookies trên trình duyệt web của bạn. Điều này sẽ không ngăn bạn truy cập trang web của của BlueScope Steel, tuy nhiên nó có thể ngăn bạn sử dụng tất cả các tính năng trong Trang web Internet của BlueScope Steel.

2.3 YÊU CẦU THÔNG TIN CÁ NHÂN
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho BlueScope Steel thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin liên lạc của bạn. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được yêu cầu nếu bạn cần cung cấp dịch vụ hoặc nếu pháp luật yêu cầu. Yêu cầu như vậy có thể phát sinh nếu bạn yêu cầu BlueScope Steel cung cấp cho bạn thông tin hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm.

Trong trường hợp này, bạn nên đọc chính sách Tiết lộ và Sử dụng của BlueScope Steel tại khoản 3.

 3. SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ
BlueScope Steel sẽ không sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin do người dùng cung cấp cho trang web BlueScope Steel nhằm mục đích khác ngoài mục đích chính là thu thập (mục đích phụ, ngoại trừ các trường hợp:

 • Mục đích phụ có liên quan đến mục đích chính của việc thu thập và bạn mong muốn BlueScope Steel sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích phụ một cách hợp lý (ví dụ: việc cung cấp thông tin của bạn cho nhà cung cấp sản phẩm BlueScope Steel nơi bạn yêu cầu cung cấp một sản phẩm);
 • bạn đã đồng ý cho phép sử dụng thông tin cho mục đích thứ yếu;
 • Thông tin do bạn cung cấp, bao gồm thông tin liên quan đến giao dịch, có thể xuất hiện dưới dạng form thu thập thông tin cho mục đích cung cấp số liệu thống kê trong nội bộ BlueScope Steel hoặc cho bên thứ ba. Thông tin này sẽ không định danh;
 • Cần thiết thực thi bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận giữa bạn và BlueScope Steel;
 • BlueScope Steel có lý do để nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp bạn đã, đang hoặc có thể liên quan, và sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân như một phần cần thiết của quá trình điều tra hoặc báo cáo mối quan ngại của mình với người hay cơ quan có thẩm quyền;
 • Được yêu cầu hoặc ủy quyền cụ thể của pháp luật;
 • được cung cấp khi hợp tác với bất kỳ cơ quan chính phủ nào.

4. QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬA CHỮA

4.1 Khi BlueScope Steel thu thập thông tin từ bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin của bạn theo yêu cầu của bạn ngoại trừ các trường hợp:

 1. Yêu cầu truy cập vô nghĩa hoặc gây rắc rối.
 2. Việc cung cấp quyền truy cập sẽ có tác động không hợp lý đến quyền riêng tư của người khác;
 3. Thông tin liên quan đến các thủ tục giải quyết tranh chấp pháp lý hiện có giữa bạn và BlueScope Steel, và thông tin sẽ không thể truy cập trong quá trình đang thực hiện các hành vi tố tụng đó;
 4. Hoặc việc cung cấp quyền truy cập sẽ tiết lộ ý định của BlueScope Steel liên quan đến các cuộc đàm phán với bạn theo cách làm ảnh hưởng có hại đến các cuộc đàm phán đó.

4.2 Trường hợp thông tin về bạn bị phát hiện là không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật, BlueScope Steel sẽ sửa, cập nhật, xóa hoặc sửa đổi thông tin cho phù hợp.

5. LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB NÀY
BlueScope Steel có thể liên kết đến các trang web khác trên Internet. Điều quan trọng bạn cần biết là bất kỳ liên kết nào như vậy không có nghĩa vụ tuân theo chính sách bảo mật và hạn chế được nêu trong Chính sách bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ mọi tài liệu về chính sách hoặc điều khoản và điều kiện xuất hiện trên các trang Internet được liên kết trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. BlueScope Steel không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào trên các trang web được liên kết có thể vi phạm quyền riêng tư của bạn.

 6. BẢO MẬT
BlueScope Steel hiểu rằng bảo mật là mối quan tâm hàng đầu của bạn. BlueScope Steel lưu trữ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn để bảo vệ thông tin khỏi bị lạm dụng, chia sẻ, thay đổi hoặc phá hủy. Bằng cách sử dụng trang web BlueScope Steel, bạn đồng ý rằng Internet vốn không an toàn và do đó [BlueScope Steel] chỉ có thể nỗ lực hết sức để bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không thể cung cấp bất kỳ sự đảm bảo chắc chắn nào về việc bảo mật thông tin cá nhân đó. BlueScope Steel sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến vi phạm bảo mật hoặc bất kỳ tổn thất ngoài ý muốn hoặc tiết lộ thông tin.

 7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
BlueScope Steel có thể, sửa đổi hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không thông báo trước, bằng cách đăng Chính sách bảo mật đã sửa đổi lên trang web của BlueScope Steel.