10th April 2023

NHỮNG VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM

500 ấn phẩm “Những Vòng Tròn Đồng Tâm” sẽ được dành tặng cho 500 quý khách hàng đầu tiên đăng ký(*) tại đây hoặc quý khách có thể đọc phiên bản online của ấn phẩm tại thư viện sách điện tử trên ứng dụng BondClub. Tải ứng dụng BondClub tại đây.

(*) Thời gian đăng ký từ nay đến 28/02/2021