26th June 2020

NS BLUESCOPE tự hào cam kết đóng góp vào việc BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG và XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG xung quanh khu vực có hoạt động sản xuất kinh doanh của BlueScope

Tại NS BLUESCOPE, nhiều nỗ lực được thực hiện để giải quyết các vấn để về biến đổi khí hậu và phát triển môi trường một cách bền vững. Năm 2020, 37 SÁNG KIẾN được phát triển và thực hiện với mục tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà kính và phấn đấu hạn chế tới mức thấp nhất các tác động đến môi trường:
– Thay đổi hóa chất tẩy rửa mới để giảm lượng hơi tiêu thị- NHÀ MÁY MAP TA PHUT Thái Lan
– Chuyển khí thải thành năng lượng- NHÀ MÁY KAPAR Malaysia
– Tiết kiệm nước bằng cách giảm kích thước vòi phun- NHÀ MÁY KALANA Bắc Mỹ
– Tái chế chất thải- NHÀ MÁY CILEGON Indonesia.

Đặc biệt, tại NHÀ MÁY PHÚ MỸ Việt Nam, với chương trình tiết kiệm năng lượng, BlueScope xây dựng kế hoạch 10 năm với mục tiêu giảm 6 triệu kilogram CO2 đến năm 2023.
Những điều này lại một lần nữa khẳng định NS BlueScope luôn là tập đoàn tiên phong trong việc bảo vệ môi trường để giữ vững giá trị cốt lõi của mình.