19th June 2020

TẬP ĐOÀN BLUESCOPE VÀ SYDNEY WATER chung tay hợp tác về việc sản xuất và sử dụng NƯỚC TÁI CHẾ

Luôn là doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường, BlueScope đã và đang sử dụng năng lượng tái tạo bao gồm nước tái chế, nước tái chế khử muối,..trong mọi hoạt động dây chuyền sản xuất; góp phần làm giảm một lượng lớn khí thải ra môi trường. Không chỉ dừng tại đó, với mong muốn gia tăng khối lượng nước tái chế được đưa vào sử dụng, sự hợp tác cùng Sydney Water là một bước đột phá trong việc thực thi nguyện vọng cao cả này trong 10 năm sắp tới.

Điều này khẳng định Tập đoàn BlueScope không chỉ có năng lực trong việc sản xuất sắt thép mà còn là đơn vị tiên phong toàn cầu về vấn đề bảo vệ môi trường, tiếp tục giữ vững giá trị cốt lõi để luôn là một DOANH NGHIỆP XANH!