11th December 2021

Tham dự Hội thảo “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô”

Tham dự Hội thảo “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô”

Tiếp nối chuỗi hoạt động về phát triển nhà ở nông thôn, Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam- nhãn hàng Tôn Zacs, dưới sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam thực hiện Hội thảo trực tuyến “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô” diễn ra vào 8:45 sáng Thứ Bảy, ngày 6/11/2021, trên nền tảng webex.

Hiện nay, trong bối cảnh các đô thị bùng nổ quá nhanh, tuy nhiên quá trình quy hoạch nông thôn mới không theo kịp việc đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời sự phát triển của kiến trúc vùng đô thị và nông thôn vẫn tách rời nhau, đặc biệt ở những vùng ven đô. Khi đó, công tác quy hoạch, kiến trúc cho phát triển hoạt động kinh tế nông thôn phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Với mong muốn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, hướng đến người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững, dưới sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc đồng hành cùng Tôn Zacs (thương hiệu thuộc Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam)  thực hiện chuỗi hội thảo với mục tiêu phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn Việt Nam, mở đầu là Hội thảo “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô”.

Hội thảo là một nội dung quan trọng bổ sung bàn luận về một cách tiếp cận khoa học và thực tiễn: Tìm hiểu, xác định những tính chất đặc trưng, những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, biến động của nhà ở nông thôn vùng ven đô; nhằm làm rõ những quan điểm về kiến trúc nhà ở nông thôn nói chung, nhà ở vùng cận đô thị nói riêng, đặt ra những bài toán thực tế cho giới nghề, những nhà sản xuất và hoạch định chính sách; ngõ hầu tìm ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng không gian ở, duy trì, cải tạo và tác động tích cực đến kiến trúc nhà ở nông thôn một cách thích ứng và phù hợp.

Thông tin sự kiện:

Tên Hội thảo: “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô”

Thời gian: 8:45 sáng Thứ Bảy, ngày 06/11/2021

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Webex

Đơn vị bảo trợ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Đồng tổ chức: Tạp chí Kiến trúc & Tôn Zacs

Nội dung chương trình:

08:45 – 09:00 Check-in & Hỗ trợ kỹ thuật cho đại biểu tham dự

09:00 – 09:15 Khai mạc Hội thảo

KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc

Ông Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam

09:15 – 09:30 Dẫn luận: “Tại sao là nhà ở nông thôn vùng ven đô”

KTS. Nguyễn Văn Tất, UV Ban thường vụ Hội KTS Việt Nam, Phó Tổng biên tập TCKT-Nhà đẹp

09:30 – 09:50 Bài trình bày: “Nhà ở nhỏ theo mô-đun”

KTS. Đoàn Thanh Hà, Sáng lập & Kiến trúc sư trưởng H&P Architects

09:50 – 10:10 Bài trình bày: “Vật liệu bền vững cho mái nhà nông thôn – Giải pháp từ tole Zacs”

Trịnh Anh Đức, Giám đốc tư vấn kỹ thuật NS BlueScope Việt Nam

10:10 – 10:30 Bài trình bày: “Nhà ven đô – ứng biến tại chỗ”

KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Sáng lập & KTS trưởng văn phòng kiến trúc 1+1>2

10:30 – 11:30 Thảo luận giữa các diễn giả và khách mời (KTS. Nguyễn Khắc Phước, Sáng lập VP kiến trúc NKPA; KTS Nguyễn Hồng Quang, Trưởng VP Kiến trúc TOOB Studio)

Đặc điểm chung và giải pháp cho kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven đô;

Chính sách quản lý kiến trúc – quy hoạch cho nhà ở vùng ven đô;

Lựa chọn vật liệu và xu hướng thiết kế nhà ở nông thôn

11:30 – 11:45  Kết thúc hội thảo