ทรงหลังคาที่เหมาะกับประเทศไทย | NS BlueScope Thailand

ทรงหลังคาที่เหมาะกับประเทศไทย

ความร้อนในประเทศไทยมันช่างรุนแรง แสงแดดต่างๆ ก็เผาเราแทบทุกวัน ถ้าไม่หนีเข้าร่มก็ต้องรีบเข้าห้องแอร์ แต่บางทีก็อยากนั่งรับลม เพราะอากาศจากเครื่องปรับอากาศก็ทำให้ผิวแห้งแถมรู้สึกไม่สบายตัว ลองมาดู 4 ทรงหลังคาที่ช่วยให้บ้านเย็น เปลี่ยนแล้วเย็นแบบยาวๆ กันไปเลยครับ

หลังคาปั้นหยา - ทรงหลังคาที่เหมาะกับประเทศไทย | NS BlueScope Thailand

1. หลังคาปั้นหยา

หลังคาที่มีด้านลาดชันทั้งสี่ด้าน โดยปกติจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม มักมีชายคายื่นยาวออกไปช่วยป้องกันแดดและฝน สร้างร่มเงาให้คนที่อยู่ในบ้าน หากต้องการเพิ่มความเย็นให้กับบ้านควรเว้นร่องฝ้าชายคาเพื่อให้อากาศใต้หลังคาระบายได้ดีมากขึ้น

หลังคาจั่ว - ทรงหลังคาที่เหมาะกับประเทศไทย | NS BlueScope Thailand

2. หลังคาจั่ว

เป็นหลังคาทรงพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในบ้านแบบไทย ด้วยลักษณะเป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมยาวช่วยป้องกันการปะทะของลมทั้งสองด้านและด้านลาดชันสองด้าน ด้วยทรงหลังคาที่สูงทำให้อากาศเย็นจากภายนอกสามารถเข้ามาช่วยระบายมวลอากาศร้อนภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ต้องเลือกทิศที่ลมเข้าได้ดีเพื่อเพิ่มการหมุนเวียน

หลังคามนิลา

3. หลังคามนิลา

เป็นหลังคาทรงปั้นหยาที่มีจั่วอยู่บนยอดของหลังคา เป็นที่นิยมสำหรับเขตประเทศเมืองร้อน เพราะทั้งแข็งแรง มั่นคง คุ้มแดดคุ้มฝนได้ดี และยังมีช่องระบายอากาศในยามที่ร้อนอบอ้าว เป็นการรมข้อดีของหลังคาทั้ง 2 ชนิด อ่านข้อมูลเกี่ยวกับหลังคาเหล็กเมทัลชีทสี BlueScope ZACS