“บลูสโคป” ร่วมกับ “สมาคมสถาปนิกสยาม” เผย “BlueScope Design Awards 2021” ผลตอบรับดี

คนส่งผลงานเข้าประกวดเพียบ พร้อมเดินหน้าค้นหาสุดยอดนักออกแบบรอบสุดท้าย

หลังจากเปิดรับผลงานการออกแบบอาคารเข้าประกวดในเวที BlueScope Design Awards 2021” ก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิต นักศึกษา และสถาปนิกทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ล่าสุด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกกับผลงานการออกแบบอาคารทั้ง 2 ประเภท และเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 17 มกราคม 2565

โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท The Sustainability of Coated Steel Buildings Design Contest ผลงานออกแบบเชิงการทดลอง หรือการออกแบบจริงแต่อยู่ระหว่างการทำงานหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ผลงาน และ ประเภท The Sustainability of Coated Steel Buildings of the Year 2021/2022 ผลงานออกแบบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แบ่งเป็น ประเภทบ้านพักอาศัย ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรม และ ประเภทสถาบัน มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน

ทั้งนี้ การประกวด Bluescope Design Awards 2021” เกิดจากความร่วมมือกันของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ผู้นำในการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี ที่ดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันเกี่ยวกับเหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีที่ดีที่สุด พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คนในสังคม สามารถพัฒนาการอยู่ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการสนับสนุนวงการสถาปนิก และนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพนี้ให้มีศักยภาพ สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม อีกทั้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องสังคมแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้ที่ https://asa.or.th/news/13-12-2021/  นอกจากนี้สามารถติดตามการประกาศผลผู้ชนะการประกวด “BlueScope Design Award 2021” ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 17 มกราคม 2565 รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับแวดวงสถาปนิกได้ที่ www.asa.or.th หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/asafanpage/

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: [email protected]