บลูสโคป ตอบรับสภาอุตสาหกรรม จดทะเบียน Made in Thailand (MiT) เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบโลหะและเคลือบสี หรือเมทัลชีเข้าสู่โครงการภาครัฐ

บลูสโคป ประเทศไทย มอบห้องตรวจเชื้อโรคโควิด-19 | NS BlueScope

คุณยาน ซู ประธานบริหาร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ประเทศไทย ตอบรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้า Made in Thailand (MiT) สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบโลหะ และเคลือบสี  ภายใต้ยี่ห้อสินค้า Colorbond®, Zincalume®, Prima®,  BlueScope Zacs®, Jingjoe Lek®, SuperDyma®, SuperDyma® CRP, TrueCore® และอื่นๆ

เนื่องจากบลูสโคปได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ Made in Thailand หรือ MiT  และพร้อมผลักดันนโยบายสนับสนุนธุรกิจภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง   

การได้รับรอง MiT นั้นจะส่งผลให้ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโครงการภาครัฐที่กำหนดให้มีการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือ ปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับเหล็กที่ดีที่สุด เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและอนาคตของคนไทย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง MiT

Colorbond®, BlueScope Zacs® Cool, Prima®, Jingjoe Lek®

https://www.nsbluescope.com/th/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/MIT01.jpg

Zincalume®, BlueScope Zacs®, Jingjoe Lek® และ TrueCore®

https://www.nsbluescope.com/th/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/MIT02.jpg

SuperDyma®

https://www.nsbluescope.com/th/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/MIT03.jpg

SuperDyma® CRP

https://www.nsbluescope.com/th/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/MIT04.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Made in Thailand (MiT) https://www.fti.or.th/mit/