Đội Ngũ Nhân Viên

  • #Kết nối

  • Indonesia

Tatyana Adilla

Tạo dựng sự kết nối và gắn kết lâu dài.

Vai trò và hành trinh của bạn tại NS BlueScope?

Tôi bắt đầu làm việc từ năm 2018 khi đảm nhận vai trò chuyên viên phân tích dữ liệu, bộ phận Tài Chính. Tôi đã học hỏi mọi thứ trong ngành công nghiệp này và các thách thức trong kinh doanh, từ đó tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa chi phí và đề xuất cách thức phát triển thông qua sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ở các chi nhánh và các khu vực.

Năm 2022, một vị trí công việc được đăng tuyển, chuyên viên truyền thông nội bộ. Tôi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội vì cảm thấy công việc này sẽ giúp tôi mở rộng hiểu biết của mình về hoạt động của công ty, cũng là dịp để học hỏi những điều mới. Trong vai trò hiện tại là Chuyên viên truyền thông nội bộ, tôi làm việc chặt chẽ với Ban Giám Đốc và các đồng nghiệp trong khu vực ASEAN để thúc đẩy các chiến lược truyền thông nội bộ, đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu rõ và đồng thuận với các đường hướng kinh doanh của công ty.

Tại BlueScope, tôi được truyền cảm hứng để thử nghiệm những điều mới mẻ bởi vì cấp quản lý tin rằng tôi có thể thành công và đóng góp cho Công ty. Chính điều này đã mang lại cho tôi sự tự tin và động lực để có thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc hàng ngày.

Bạn đóng góp như thế nào vào sự kết nối tại BlueScope?

Từ những ngày đầu tiên với bộ phận Tài chính, tôi tích cực hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động gắn kết nhân viên. Tôi thích nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ của đồng nghiệp sau mỗi sự kiện. Việc ghi nhận từ cấp quản lý và đồng nghiệp khiến tôi thấy nỗ lực của mình xứng đáng.

Từ những trài nghiệm này, tôi nhận ra bản thân thích làm việc với mọi người và tạo ra ảnh hưởng với cuộc sống của họ. Vì thế, tôi nhanh chóng đồng ý đảm nhiệm vai trò thực thi phát triển những ý tưởng về Đa dạng & Hoà nhập ở Indonesia. Cùng với tổ dự án Đa dạng & Hoà nhập có đại diện từ các bộ phận, chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi lên kế hoạch cho các hoạt động gắn kết nhân viên và các sự kiện cộng đồng đầy ý nghĩa với các đối tác và các bên liên quan.

Tatyana Adilla

“Tại NS BlueScope, chúng tôi quan tâm tới nhau. Những kết nối, gắn kết mà chúng tôi tạo ra và vun trồng là điều tôi đánh giá cao nhất và tôi hy vọng điều này sẽ là nguồn cảm hứng cho những người mà tôi đang và sẽ làm việc cùng.”

Kết nối có nghĩa như thế nào trong vai trò của bạn?

Tôi tin rằng sự kết nối mạnh mẽ giữa mọi người là điều quan trọng. Khi nhân viên kết nối được với nhau, họ sẽ làm được nhiều hơn và giúp đỡ lẫn nhau. Khi chúng ta tạo dựng lòng tin tại nơi làm việc, môi trường làm việc sẽ trở lên thú vị và mang lại sự hài lòng của nhân viên. Khi nhân viên hiểu rõ tầm nhìn và những giá trị của công ty, chúng ta có thể hiệp lực và cùng nhau đạt được kết quả tốt nhất.

Tại NS BlueScope chúng tôi quan tâm lẫn nhau, Our Bond và How We Work là tiền đề để chúng tôi đưa ra những quyết định, và những điều này đóng vai trò nền tảng trong việc kết nối và làm việc cùng nhau. Chúng tôi đánh giá cao tính đa dạng. Bất kể là vai trò nào hay thâm niên của bạn trong công ty, nếu bạn có quan điểm đưa ra, bạn có thể chắc chắn rằng ai đó sẽ lắng nghe.

Việc kiến tạo sức mạnh cho tương lai có ý nghĩa như thế nào với bạn?

Hành trình công việc và những trải nghiệm của tôi tại NS BlueScope rất tuyệt vời. Tôi cũng trực tiếp chứng kiến nhiều đồng nghiệp tại NS BlueScope được trao các cơ hội thử sức công việc mới hoặc tham gia vào các dự án mới góp  phần hoạch định lộ trình phát triển và vươn lên trong công việc. Việc trao quyền để nhân viên thử nghiệm những điều mới mẻ, để thích nghi, để học hỏi, để đạt được kết quả mong muốn, chỉ nhằm giúp nhân viên phát triển hết mức có thể.

Trong tương lai, tôi hy vọng nhân rộng chương trình Đa dạng & Hòa nhập bằng cách thành lập các nhóm hỗ trợ nhân viên. Thông qua việc tạo ra một không gian an toàn và một mạng lưới để nhân viên có thể kết nối và chia sẻ, chúng ta sẽ thúc đẩy các kết nối nhằm phát triển và trao quyền, và tạo dựng sự kết nối và gắn kết lâu dài.

Tôi hào hứng với những chương mới trong tương lai của mình tại BlueScope.. Những kết nối, gắn kết mà chúng tôi tạo ra và vun trồng là điều tôi đánh giá cao nhất và tôi hy vọng điều này sẽ là nguồn cảm hứng cho những người mà tôi đang và sẽ làm việc cùng.