Đội Ngũ Nhân Viên

Pratana Phoma
Thailand #Phát triển

Pratana Phoma

Tìm hiểu về quá trình phát triển và tập trung không ngừng của cô ấy để đạt kết quả nổi bật.
Xem thêm
Tatyana Adilla
Indonesia #Kết nối

Tatyana Adilla

Tạo dựng sự kết nối và gắn kết lâu dài
Xem thêm
Phạm Luật
Việt Nam #Mục tiêu

Phạm Luật

Phạm Luật thúc đẩy việc phát triển bền vững trong cộng đồng và doanh nghiệp, một ý tưởng của Our Purpose
Xem thêm