Đội Ngũ Nhân Viên

  • #Mục tiêu
  • Việt Nam

Phạm Luật

Thúc đẩy việc phát triển bền vững trong cộng đồng và doanh nghiệp, một ý tưởng của Our Purpose

Chia sẻ vai trò và hành trình của bạn tại NS BlueScope

Hành trình của tôi bắt đầu năm 2005. Tôi đảm nhiệm nhiều vai trò trong bộ phận Supply Chain, bao gồm quản lý tồn kho, dịch vụ khách hàng, hoạch định cung ứng cấp khu vực, và quản lý nguyên liệu & kế hoạch sản xuất. Hiện tại, tôi phụ trách bộ phận Hoạch định cung ứng & Phát triển bền vững tại NS BlueScope Việt Nam, một vai trò rất phù hợp với những giá trị và mục tiêu của Công ty.

Bạn đóng góp như thế nào vào Mục Đích Của Chúng Ta tại BlueScope?

Chúng tôi có văn hóa “thử nghiệm nhanh, thất bại nhanh”. Ví dụ, chúng tôi liên tục tìm kiếm cách thức quản lý hiệu quả hàng tồn kho và chuỗi cung ứng bằng cách xem xét và loại bỏ các thủ tục vô ích trong toàn bộ quá trình. Với hiểu biết sâu rộng về tối ưu hóa lượng tồn kho an toàn, kết quả đạt được là thời gian cung ứng nhanh hơn, cải thiện việc giao hàng và kiểm soát lượng tồn kho hiệu quả. Những sáng kiến này cải thiện trải nghiệm của cả khách hàng và nhân viên, khảng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến các giải pháp thép thông minh cho khách hàng và cộng đồng. Chúng tôi hiện thực hóa Mục Đích Của Chúng Ta tại tất cả các bộ phận, những sáng kiến này cho thấy bộ phận Supply Chain không phải là ngoại lệ.

Pham Luat
“Mỗi khi bạn bè hoặc gia đình hỏi tôi điều gì tiếp cho tôi động lực và gắn bó làm việc với NS BlueScope, câu trả lời luôn giống nhau đó là tôi làm việc cho một doanh nghiệp có trách nhiệm, một doanh nghiệp tập trung vào khách hàng và cộng đồng. Điều này khiến tôi tự hào được là một phần của gia đình BlueScope.”
Những cơ hội nào bạn từng tham gia có liên quan đến việc tăng cường Mục Đích Của Chúng Ta?

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, chúng tôi tổ chức các diễn đàn và sự kiện để khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng địa phương trao đổi ý tưởng về cách chúng tôi có thể bảo vệ cộng đồng và bền vững hơn trong hoạt động của mình. Đặc biệt, với Chương trình Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm do tôi phụ trách, chúng tôi hợp tác với các đơn vị cung cấp để hướng dẫn và đào tạo cách nâng cao các tiêu chuẩn của họ theo Bộ quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cũng cùng nhau bắt tay vào sứ mệnh giảm phát thải khí nhà kính, với lộ trình và kế hoạch hành động rõ ràng nhằm hướng tới giảm thiểu lượng phát thải carbon trong vài năm tới.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ cộng đồng địa phương để tạo ra một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Một sự kiện gần đây là hoạt động trồng cây và quyên góp tại thị trấn Long Hải, Việt Nam, nơi các nhà cung cấp, nhà thầu và chính quyền địa phương cùng nhau làm điều gì đó có ích cho môi trường. Đây là một dự án có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường cũng như cách các doanh nghiệp và cộng đồng có thể góp phần xây dựng một môi trường tốt hơn và bền vững hơn cho cộng đồng của chúng ta.

Mục Đích Của Chúng Ta có ý nghĩa như thế nào trong công việc của bạn?

Mỗi khi bạn bè hoặc gia đình hỏi tôi điều gì tiếp cho tôi động lực và gắn bó làm việc với NS BlueScope, câu trả lời luôn giống nhau đó là tôi làm việc cho một doanh nghiệp có trách nhiệm, một doanh nghiệp tập trung vào khách hàng và cộng đồng. Điều này khiến tôi tự hào được là một phần của gia đình BlueScope.

Tại BlueScope, chúng tôi được trân trọng vì những việc làm hướng tới Mục Tiêu Của Chúng Ta. Khi dược trao cơ hội phụ trách chương trình Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, tôi thấy mình đang tạo sự khác biệt trong cộng đồng và mang lại những tiến triển đáng kể cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp thép. Tôi cảm thấy điều đó rất đáng giá khi làm việc tại NS BlueScope.