พันธะของเรา

เรา ร่วมกับพันธมิตรของเรา ภูมิใจนำแรงบันดาลใจ ความแข็งแกร่ง และสีสันมาสู่ชุมชนของเรา

เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่งคั่ง เคารพค่านิยมท้องที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เราทำงานอย่างไร

พันธะของเรา – กฎบัตรบรษัทของบลูสโคป สตีล

พันธะของเรา – กฎบัตรบริษัทของบลูสโคป สตีล – แสดงหลักการที่ทำหน้าที่เป็นแนวทางการตัดสินใจและดำเนินการของเรา

พนักงานประมาณสองร้อยคนจากทุกทั้งองค์กรบลูสโคปมีส่วนร่วมในการคิดถ้อยคำที่เป็นพันธะของเรา (Our Bond) จากการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นที่ชัดเจนว่าการมีถ้อยคำที่สื่อสารอย่างชัดเจนเรื่องจุดมุ่งหมายของบลูสโคป และที่รวมเอาความปรารถนาของเราในฐานะบริษัทเข้าไว้ด้วยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราทุกคน

พันธะของเรา

บุคลากรของเราคือความแข็งแกร่งของเรา

ความสำเร็จของเรามาจากบุคลากรของเรา เราทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นที่น่าพอใจ เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเชื่อใจและเคารพ และรักษาไว้ซึ่งความสมดุลที่ดีระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม และความสามารถของเราในการส่งมอบโซลูชันเหล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจคือความแข็งแกร่งที่มีคุณค่าและให้ผลคุ้มค่าที่สุด

ลูกค้าของเราคือพันธมิตรของเรา

ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับลูกค้าและผู้จัดหาของเราที่ได้เลือกเรา ความแข็งแกร่งวางอยู่บนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาเหล่านี้ เพื่อสร้างค่านิยมและความเชื่อใจ ร่วมกับกับผลิตภัณฑ์ บริการและแนวคิดที่เป็นเลิศ

แถลงการณ์เรื่องเงื่อนไขในการชำระเงิน กด คลิก เพื่อดูรายละเอียด

นโยบายการขายและ การชำระเงิน กด คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ผู้ถือหุ้นของเราคือฐากฐานของเรา

ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นได้จากผู้ถือหุ้นและผู้ให้เงินกู้ยืมที่เลือกลงทุนกับเรา เพื่อเป็นการตอบแทน เรามีพันธะสัญญาที่จะคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตในมูลค่า ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราทั้งหมดแข็งแกร่งขึ้น

ชุมชนของเราคือบ้านของเรา

ความสำเร็จของเราต้องอาศัยชุมชนที่สนับสนุนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเป็นการตอบแทน เราจึงใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่งคั่ง เคารพค่านิยมท้องที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความแข็งแกร่งของเรานั้นคือการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง

ค้นหาเพิ่มเติม

เข้าร่วมทีมงานกับเรา

เรามองหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา สร้างโซลูชันเหล็กยุคต่อไปกับเรา
 เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าวสารและสื่อ

ดูข่าว แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทุน รายงานข่าวโดยสื่อล่าสุดสำหรับเอ็นเอส บลูสโคป
 เรียนรู้เพิ่มเติม