สำนักงานของเรา

ประเทศไทย

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ยูนิต 1-5 ชั้น 14 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์: +66 2 2333 3000
โทรสาร: +66 2 2333 3001 (ฝ่ายขาย)
โทรสาร: +66 2 2333 3002 (ฝ่ายการตลาดและเทคนิค)
อีเมล: [email protected]

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานที่ระยอง)

2 ซอย จี9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: +66 38 918300
โทรสาร: +66  38 918301