SUPERDYMA®

เหนือกว่า เหล็กเคลือบสังกะสีทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นโดยทำการผลิตในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานอ้างอิงการผลิตตาม JIS G3323 และได้รับมาตรฐาน มอก. 2981-2562 ชั้นเคลือบโลหะเหมาะสมต่อการต้านทานการผุกร่อนในสภาวะที่มีความชื้นสูง ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ มีรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ผุกร่อนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 ปี*  

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เป็นแผ่นเหล็กเคลือบโลหะที่ผ่านกระบวนการเคลือบโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนในสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง เพราะมีโลหะเคลือบผิวพิเศษ เหมาะสำหรับขึ้นรูปเพื่อใช้ในงานโครงสร้างแผ่นเหล็กพื้น, โครงสร้างหลังคาเหล็กและผนัง, แปหลังคา และผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง

SuperDyma® เป็นแผ่นเหล็กเคลือบโลหะที่ผ่านกระบวนการเคลือบโดยกรรมวิธีการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนในสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง เพราะมีชั้นโลหะเคลือบผิวพิเศษซึ่งประกอบด้วย
• ชั้นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม 11 % และแมกนีเซียม 3%
• ชั้นคุณภาพ SGMCC, SGMC400 และ SGMC570(อ้างอิงมาตรฐาน JIS G3323:2012)
• ชั้นคุณภาพ G250, G300, G450, G500 และ G550 (อ้างอิงมาตรฐาน AS1397)

ต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

ชั้นเคลือบของ SuperDyma® จะสร้างฟิล์มที่ปกป้องผิวเหล็กไม่ให้สัมผัสความชื้นและอากาศ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมปฏิกิริยาการกัดกร่อน ทำให้อัตราการสึกกร่อนต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มปกป้องนี้ เกิดขึ้นจากชั้นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม 11% และแมกนีเซียม 3% ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันบริเวณรอยตัด หรือบริเวณที่เกิดการกระแทก

อายุการใช้งานยาวนาน

SUPERDYMA® สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ โดยเหล็กจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นในภาวะที่มีการกัดกร่อนสูง มีรับประกันไม่ผุกร่อนเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปี

ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว

SUPERDYMA® มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้สูง จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาวได้ 

เอกสารผลิตภัณฑ์ SuperDyma®

SUPERDYMA® Brochure

SUPERDYMA® SmartDuct Brochure

SUPERDYMA® SmartDeck Brochure

SUPERDYMA® SmartFrame Brochure

SUPERDYMA® SmartPurlin Brochure

SUPERDYMA® for Home Appliance Brochure

SUPERDYMA® SmartDuct Specification Sheet

Datasheet of SUPERDYMA®

Datasheet of SUPERDYMA® SmartDuct

Datashaeet of SUPERDYMA® SmartDeck

Datashaeet of SUPERDYMA® SmartFrame

Datashaeet of SUPERDYMA® SmartPurlin

Made in Thailand (MiT) Certificate – SUPERDYMA®

ตัวอย่างใบรับประกัน งานโครงการ สินค้า SUPERDYMA®