อาคารหลังใหม่ เพื่อต้นกล้าต้นใหม่ของสังคม

 

บลูสโคปส่งมอบอาคารหลังใหม่ให้น้องๆ โรงเรียนวัดนมโฑ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Community Stream “BLUESCOPE ROOFING FOR U O2 FOREVER”

ให้การสนับสนุนหลังคาเมทัลชีท Colorbond® Steel กับทางโรงเรียนวัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท

โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนและคณะผู้บริหารบริษัทฯ ,อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนมโฑ ร่วมส่งมอบอาคารโรงอาหาร พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย

ทั้งนี้บลูสโคปภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมต้นกล้าของเราให้เติบโตเข้มแข็ง