Outlet Mall พัทยา ใช้เมทัลชีท Colorbond อายุกว่า 20 ปี สียังสวยงาม ไม่ซีดจาง ไม่หลุดล่อน

 

เรารู้จักรังสียูวี (UV) หรือรังสีอัลตราไวโอเล็ท (Ultraviolet) กันอยู่แล้วจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องคอยป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมัน แสงแดดจากดวงอาทิตย์คือจุดเริ่มต้นของรังสีเหล่านี้ เมื่อพิจารณาแสงในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เราจะแบ่งแสงได้ 3 ช่วงคือ รังสีในช่วง ‘อินฟราเรด’ (Infrared radiation)  คิดเป็น 45% ของแสงแดด มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 700 นาโนเมตรขึ้นไป ดวงตามนุษย์มองไม่เห็น แต่จะให้ความรู้สึกถึงความร้อนที่ผิวหนัง, ‘แสงขาว’ หรือรังสีในช่วงที่มองเห็นได้ (Visible light) คิดเป็น 50% ของแสงแดด มีความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร ดวงตามนุษย์มองเห็นได้และสามารถจำแนกได้เป็น 7 สี ตามสีรุ้งหรือที่เรียกว่าสเปกตรัม และรังสีในช่วง ‘อัลตราไวโอเลต’ คิดเป็น 5%ของแสงแดด มีความยาวคลื่นในช่วง 100-400 นาโนเมตร ดวงตามนุษย์มองไม่เห็นแต่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวของสิ่งต่างๆ มากที่สุด

รังสียูวีส่งผลต่อแผ่นเมทัลชีทอย่างไร

                 ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในส่วนของรังสียูวีแบ่งเป็นช่วงความยาวได้ 3 ช่วง คือ UVA, UVB และ UVC ซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถในการทำลายผิวได้ในระดับความลึกที่ต่างกัน คือ UVA ซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในแสงแดดทั่วไป (95%) ส่งผลกระทบต่อสารเคลือบผิวหรือตัวประสานเช่นกาวหรือสี UVB คือรังสีที่อยู่กลางแจ้งเป็นสาเหตุของการทำให้ผิวไหม้และเกรียมแดดได้ ส่วน UVC นั้นเป็นรังสีที่ไม่สามารถลงมายังผิวโลกได้เนื่องจากถูกชั้นโอโซนกรองไว้ รังสีเหล่านี้เมื่อได้รับเป็นจำนวนมากในระยะเวลานานย่อมทำลายพื้นผิวรวมทั้งสีเคลือบที่อยู่บนแผ่นเมทัลชีท ส่งผลให้สีซีด ดูขุ่นมัวไม่เงางาม ที่หนักสุดคือเกิดการพองตัวของผิว แตกร้าว และอาจก่อให้เกิดสนิมตามมาได้

การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้เมทัลชีททนทานต่อรังสียูวี

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เมทัลชีทสามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป บลูสโคปจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (Colorbond(R) Steel) ที่ตอบโจทย์สภาพแวดล้อมในประเทศไทยมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยีระบบสีขั้นสูงตามมาตรฐานระดับโลก AS/NZS ทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อรังสียูวี ต้านทานการหลุดลอกและการแตกลายงาของสีได้ดี ใช้เทคโนโลยีเทอร์มาเทค (Thermatech® Technology) ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ทั้งในเฉดสีอ่อนและเข้ม ทำให้สามารถเลือกใช้สีได้หลากหลาย

การทดสอบความคงทนด้วยเครื่องเร่งสภาวะแวดล้อมภายใต้รังสียูวี

เพื่อให้เห็นชัดเจนถึงประสิทธิภาพของ Colorbond(R) Steel จึงได้มีการทำการทดสอบร่วมกับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยใช้เครื่องเร่งสภาวะแวดล้อมภายใต้รังสียูวี (QUV accelerated weathering tester) ตามมาตรฐาน ASTM G154-16 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials ในการจำลองสถานการณ์ภายใต้สภาวะอากาศของประเทศไทย ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพจากแสงแดด ความชื้น รวมไปถึงน้ำค้าง

การทดสอบตุณภาพสีเมทัลชีท ด้วยเครื่องทดสอบ QUV

จากระยะเวลาทดลองทั้งหมด 2,000 ชั่วโมง ตัวเครื่องได้จำลองสภาวะแวดล้อมให้กับเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (Colorbond® Steel) โดยแบ่งรอบการทำงานให้อยู่ภายใต้สภาวะรังสี UVA-340 ที่ 8 ชั่วโมง และการจำลองสภาวะความชื้นโดยการควบแน่นของน้ำ 4 ชั่วโมง ทำซ้ำจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด

หลังจากทำการทดสอบจนครบระยะเวลาแล้ว เมื่อนำชิ้นทดสอบตัวอย่างออกจากตู้ทดสอบ เพื่อประเมินผลความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานทดสอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสี และความเงาที่ลดลง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี (Colorbond® Steel) พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (Delta E) มีค่าน้อยกว่า 1*

* หมายเหตุ : ความแตกต่างของสีที่จำแนกได้ เมื่อ

  • 0 < Delta E < 1 ผู้สังเกตไม่เห็นความแตกต่างของสี
  • 1 < Delta E < 2 ผู้สังเกตที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถสังเกตความแตกต่างของสีได้ (ผู้ที่มีประสบการณ์หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแยกแยะสี เป็นต้น)

ผลิตภัณฑ์เมทัลชีทคุณภาพที่กล้ารับประกันสียาวนานถึง 10 ปี

ทั้งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นและผลการทดลองที่ออกมาทำให้เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (Colorbond(R) Steel) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และให้การรับประกันคุณภาพวัสดุทั้งเรื่องสีไม่ซีดจาง 10 ปี การไม่หลุดร่อนหรือหลุดเป็นเกล็ดของสี 15 ปี รวมถึงการไม่ผุและเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน 30 ปี นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง มอก. TIS 2753-2559 และ AS/NZS 2728-2013, AS1365-1996 จากออสเตรเลียด้วย

เมทัลชีท บลูสโคป แซคส์ คูล อายุกว่า 15 ปี สีสันยังสวยงามไม่ซีดจนเปลี่ยนสีนอกจากการทดสอบที่ยืนยันได้ว่าเมทัลชีทของบลูสโคปมีความทนทานมากกว่าเมทัลชีททั่วไปตามท้องตลาดแล้วนั้น ยังมีการใช้งานจริงที่โรงงานของเรา ซึ่งติดทะเล และอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง หรือที่เรียนกว่าระดับ C4 มีอายุมากกว่า 28 ปียังไม่เกิดสนิม เพราะสินค้าบลูสโคป คุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง จึงกล้าให้การรับประกันการไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน สูงสุดถึง 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ทนทาน ยาวนาน

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรม ห่างจากทะเล 1.8 กิโลเมตร ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel สี off white มา 28 ปี ยังไม่เกิดสนิม

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel อายุ 35 ปี ยังไม่เกิดสนิม

เพราะใช้จริง จึงกล้ารับประกัน  เมทัลชีท บลูสโคป นั้นนอกจากเรามีการใช้งานจริงที่โครงการต่างๆกว่า 35 ปีแล้ว ดูโครงการที่ใช้งานบลูสโคป ได้ที่ https://bit.ly/3L1RLRx เรายังมีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆอีกด้วย

การทดสอบคุณภาพสินค้า บลูสโคป เพิ่มเติมได้ที่