การทดสอบความคุณภาพเมทัลชีทด้วย การทดสอบการทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test)

วัสดุต่างๆ เมื่อมีการใช้งาน จะมีการเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนั้นมาจากการใช้งาน หรือสภาพแวดล้อม โดยการเสื่อมสภาพที่พบเจอเป็นหลักในชิ้นงานโลหะ หรือเหล็ก คือการกัดกร่อนจากการเกิดสนิม ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งที่ผิว และโครงสร้างหลักภายใน การกัดกร่อนได้สร้างความเสียหายต่อชิ้นงานเป็นอย่างมาก ทั้งลดอายุการใช้งานของชิ้นงาน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรักษา โดยในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือโครงสร้างต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบชิ้นงานเพื่อดูความด้านทานการกัดกร่อน แม้กระทั่ง “แผ่นเมทัลชีท (Metal sheet)” ก็ได้นำมาทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนนี้เช่นกัน โดยเราสามารถประเมินความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อนของเหล็กได้ด้วยวิธีการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test)

ภาพประกอบ : เครื่องทดสอบความคงทนต่อละอองน้ำเกลือ

https://www.astroinstrument.com/standards/มาตรฐาน-jis-z-2371/

             การทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test) คือการทดสอบเร่งสภาวะการกัดกร่อน เพื่อประเมินความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อน โดยการจำลองสภาวการทดสอบจากการใช้งานจริงมาทดสอบในห้องปฏบัติการ โดยการทดสอบสามารถอ้างอิงได้หลากหลายมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้ที่ต้องการทดสอบ โดยมาตรฐานหลักที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายคือ

  • มาตรฐาน ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus เป็นมาตรฐานของทางสมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกา (ASTM : American Society for Testing and Materials)
  • มาตรฐาน JIS Z 2371 Methods of salt spray testing เป็นมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS : Japanese Industrial Standards)
  • มาตรฐาน AS 2331.3.1 Methods of test for metallic and related coatings Method 3.1: Corrosion and related property tests-Neutral salt spray test (NSS test)

โดยหลักการทำงานของเครื่องทดสอบความคงทนต่อละอองน้ำเกลือ จะมีการพ่นละอองน้ำเกลือเข้าไปที่ชิ้นทดสอบ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เครื่องก็จะหยุดทดสอบ โดยสามารถทดสอบได้ตามที่ต้องการ เช่น 500 ชั่วโมง หรือ 2000 ชั่วโมงเป็นต้น หลังจากทำการทดสอบจนครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นำชิ้นทดสอบออกจากเครื่องมาทำความสะอาดด้วยน้ำ และประเมินผล ด้วยการสังเกตุความบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยที่ชิ้นทดสอบต้องไม่พอง ไม่ย่น ไม่อ่อนตัว หรือหลุดล่อน และสนิมแดงจากรอยกรีด

ภาพประกอบ : ชิ้นงานจริงในตู้ทำการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ

            บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ อ้างอิงมาตรฐาน ASTM B 117-2016 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (Colorbond®Steel) และผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงคาลุม (Zincalume®Steel) เป็นระยะเวลาสูงสุด 3,000 ชั่วโมง, โดยไม่พบสนิมแดงจากรอยกรีด เราจึงกล้าให้การรับประกันการไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน สูงสุดถึง 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ทนทาน ยาวนาน ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลย

นอกจากการทดสอบที่ยืนยันได้ว่าเมทัลชีทของบลูสโคปมีความทนทานมากกว่าเมทัลชีททั่วไปตามท้องตลาดแล้วนั้น ยังมีการใช้งานจริงที่โรงงานของเรา ซึ่งติดทะเล และอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง หรือที่เรียนกว่าระดับ C4 มีอายุมากกว่า 26 ปียังไม่เกิดสนิม เพราะสินค้าบลูสโคป คุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง จึงกล้าให้การรับประกันการไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน สูงสุดถึง 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ทนทาน ยาวนาน

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรม ห่างจากทะเล 1.8 กิโลเมตร ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel สี off white มา 26 ปี ยังไม่เกิดสนิม

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel อายุ 35 ปี ยังไม่เกิดสนิม

เพราะใช้จริง จึงกล้ารับประกัน  เมทัลชีท บลูสโคป นั้นนอกจากเรามีการใช้งานจริงที่โครงการต่างๆกว่า 35 ปีแล้ว ดูโครงการที่ใช้งานบลูสโคป ได้ที่ https://bit.ly/3L1RLRx เรายังมีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆอีกด้วย

การทดสอบคุณภาพสินค้า บลูสโคป เพิ่มเติมได้ที่