Colorbond® steel” 

เมทัลชีทเจ้าเดียวในไทยที่ได้ Circular Mark

       เมทัลชีทเจ้าเดียวในไทย! “Colorbond® steel” เป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องที่ได้การรับรอง “ฉลากสิ่งแวดล้อม Circular Mark” มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในงาน Circular Mark “Circular Economy in Action” จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยเน้นที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นไลฟ์สไตล์

 

โดย คุณยาน ซุ  ประธานบริหาร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพฯ

Circular Mark คือฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและมีกระบวนการผลิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสาหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย”  

โดยผลิตภัณฑ์ติดฉลาก CIRCULAR MARK สามารถตอบโจทย์ รับเทรนด์ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสายกรีนที่กำลังมองหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่า 1.เป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 2.มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุ 3.มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน5.มีคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด 6.มีคำแนะนำในการคัดแยกขยะ ตลอดจนรวบรวมของเสีย เพื่อนำกลับมาหมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ของ บลูสโคป ที่ได้รับการรับรอง Circular Mark คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี Colorbond® steel ซึ่งนวัตกรรมสินค้ารักษ์โลกดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขอบลูสโคป ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านนวัตกรรมจากเหล็ก