“CPF จับมือ BlueScope”

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คุณพีรพงษ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” และคุณยาน ซู ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ณ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด มาบตาพุด จังหวัดระยอง

 
 

โดยคุณพีรพงษ์ กรินชัย ได้กล่าวถึงการทำข้อบันทึกข้อตกลงนี้ว่า “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารครบวงจร สินค้าของเราส่งไปขายทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับโลกแล้ว การดำเนินธุรกิจในกระบวนการของซีพีเอฟ  มีวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซีพีเอฟตระหนักดีว่า เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านแผ่นเหล็กเคลือบโลหะ และแผ่นเหล็กเคลือบสี ที่มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อยกระดับงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างให้ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ซีพีเอฟจึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) มาประยุกต์ใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นอกจากการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำสินค้านวัตกรรมที่มีการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพมาพัฒนาในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองบริษัทสืบต่อไป”

 
 
รายละเอียดโครงการ