“บลูสโคป”  ร่วมปลูกป่าโกงกาง เพิ่มพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล

“บลูสโคป” ร่วมปลูกป่าโกงกาง เพิ่มพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล โดยบลูสโคปมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งครอบครัวของพนักงานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกองพันนาวิกโยธิน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สร้างความสมดุลเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศ รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยมุ่งมั่น โดยมุ่งสู่ความยั่งยืนผ่านการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลนที่ถูกทำลายโดยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมตอบสนองนโยบายมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ NET ZERO) ภายในปี ค.ศ. 2050