“คณะผู้บริหารบลูสโคป พบล็อกซเลย์ เพื่อมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณยาน ซู ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดและผู้บริหารบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) ได้เข้าพบผู้ถือหุ้น นายธงชัย ล่ำซำ และ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และคณะผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 และฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างรับประทานอาหาร คุณยาน ซู ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมลงทุน และกล่าวถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบลูสโคปที่จะทำให้บลูสโคปเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

และเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พ.2565 ทางผู้บริหาร บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จึงมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย