ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทรูบลู แลกง่าย ลุ้นโชคใหญ่ ครั้งที่ 1

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีจับรางวัลรายการ “ทรูบลู แลกง่าย ลุ้นโชคใหญ่ ( TrueBLUE Lucky Draw )” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) ได้รายชื่อผู้โชคดีจำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 125,875 บาท โดยมีชื่อผู้โชคดี 50 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy S23 128 GB
มูลค่ารางวัลละ 29,800 บาท  จำนวน 1 รางวัล
รายชื่อผู้โชคดี
1 เฉลิมพล สุวรรณ์
รางวัลที่ 2 แท็บเล็ต Samsung Tablet S8
มูลค่ารางวัลละ 25,045 บาท  จำนวน 1 รางวัล
1 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
รางวัลที่ 3 กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า Makita รุ่น JS1601
มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
1 บุญเกิด โยตะนันท์
รางวัลที่ 4 LED TV 32 นิ้ว Samsung LED SMART Digital T4202AKXXT
มูลค่ารางวัลละ 8,235 บาท  จำนวน 2 รางวัล
1 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
2 สาโรจน์ จันทร์ศรี
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น 2 ประตู SHARP SJ-C19E-WMS 5.9 คิว
มูลค่ารางวัลละ 7,290 บาท  จำนวน 1 รางวัล
1 บุญเกิด โยตะนันท์
รางวัลที่ 6 สว่านไฟฟ้ากระแทก Makita รุ่น HP1630KX3
มูลค่ารางวัลละ 4,100 บาท  จำนวน 2 รางวัล
1 บุผา มาหินกอง
2 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
รางวัลที่ 7 ไมโครเวฟ Toshiba รุ่น ER-SS23 (K)
มูลค่ารางวัลละ 3,585 บาท  จำนวน 2 รางวัล
1 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
2 ณัฐพล เชาวน์วานิชย์
รางวัลที่ 8 กระติกน้ำแข็งพร้อมฝาปิด
มูลค่ารางวัลละ 505 บาท  จำนวน 20 รางวัล
1 กมลรัตน์ สีทับทิม
2 จินตนา ขจรนาม
3 เฉลิมพล สุวรรณ์
4 เฉลิมพล สุวรรณ์
5 ช่างจอน เย็นใจ
6 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
7 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
8 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
9 พิจิตร บุตรโคตร
10 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
11 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
12 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
13 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
14 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
15 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
16 บริษัท  วาย โอ สตีล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 บริษัท  วาย โอ สตีล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 สุทธิดา นามพงษ์
19 ไสว มาตะยา
20 ไสว มาตะยา
รางวัลที่ 9 เสื้อแจ็คเก็ตไมโครไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์
มูลค่ารางวัลละ 490 บาท  จำนวน 20 รางวัล
1 กมลรัตน์ สีทับทิม
2 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
3 ธนวัฒน์ จีนสุกแสง
4 นิติชัย เรือนราน
5 นพนันท์ กล่อมยัง
6 น้อย ขันปรุ
7 บุญเกิด โยตะนันท์
8 บริษัท แม็กเวลอินโนเวชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด
9 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
10 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
11 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
12 บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สำนักงานใหญ่
13 บริษัท  วาย โอ สตีล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14 พิเชษฐ์ พึ่งสุข
15 สาโรจน์ จันทร์ศรี
16 ไสว มาตะยา
17 ไสว มาตะยา
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวิช (สำนักงานใหญ่)
19 อนุสรณ์ แสงท่านั่ง
20 Soe peimgy

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสมาชิกทรูบลู หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการรับรางวัล
2.1 ทางบริษัทฯ จะโทรแจ้ง ผู้โชคดี ทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลให้
2.2 ผู้โชคดีเซ็นชื่อยินยอมในเอกสาร และส่งกลับมาให้ทางบริษัท
2.3 สำหรับ รางวัลที่ 1-7 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะติดต่อกลับหาผู้โชคดี เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ในการรับรางวัล ภายใน 30 วันหลังวันประกาศผล
2.4 สำหรับ รางวัลที่ 8-9 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ ที่ลงทะเบียนผ่าน ทรูบลู แอพพลิเคชั่น ต่อไป

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะนำส่งรางวัล หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
4. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
6. พนักงานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และครอบครัว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
7. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการนำภาพกิจกรรมต่างๆ หรือภาพการรับรางวัล ไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของทางบริษัท
8. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด