กิจกรรม : ทรูบลูแลกง่าย ลุ้นโชคใหญ่ ครั้งที่ 3 (ใบอนุญาตเลขที่ ๑o๖๒/๒๕๖๗)

จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 

1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเป็นสมาชิกทรูบลู

1.2 แลกคะแนนทรูบลูเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชค ผ่านทาง Line Official : BlueScope Thailand ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการได้แก่ Colorbond®, Zincalume®, Prima®, กลุ่มผลิตภัณฑ์ BlueScope Zacs® เคลือบสี (BlueScope Zacs® Cool, BlueScope Zacs® Dazzle, BlueScope Zacs® Natural) กลุ่มผลิตภัณฑ์ BlueScope Zacs® เคลือบโลหะ, จิงโจ้เหล็ก®, TrueCore®, SuperDyma® CRP, SuperDyma®, ShutterEX® โดยซื้อสินค้าที่ร่วมรายการทุกๆ 10 เมตรจะได้รับคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านทางศูนย์เมทัลชีท บลูสโคปเท่านั้น

 

วิธีการและช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าแอพพลิเคชั่น Line Official : BlueScope Thailand ผ่านทางการลิงก์หรือสแกน QR code ตามสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเพิ่มเพื่อนทางไลน์

2.2 ล็อกอินหรือลงทะเบียนทรูบลู (TrueBlue) พร้อมกรอกรายละเอียดและข้อมูลให้ครบถ้วน

2.3 กดแลกคะแนนทรูบลูที่มีในระบบเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชค โดยกำหนดให้ 1 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 สิทธิ์

2.4 ทีมงานจะรวบรวมและนำสิทธิ์ที่แลกไปจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ระยะเวลากิจกรรม:

สามารถแลกคะแนนทรูบลูเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชคได้ตามช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯ จะนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียนไว้พิมพ์ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

 

รายละเอียดของรางวัล:

ของรางวัลตลอดรายการ ทั้งหมด 7 รางวัล จำนวน 46 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 124,724.25 (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยประกอบด้วย

 

 • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy A55 5G มูลค่ารางวัลละ 15,300 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 30,600 บาท
 • รางวัลที่ 2 กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า Makita รุ่น JS1601 มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 24,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 สว่านไฟฟ้ากระแทกไร้สาย Makita รุ่น DHP453FX13 พร้อมแบตและที่ชาร์จ มูลค่ารางวัลละ 8,630 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 34,520 บาท
 • รางวัลที่ 4 โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy A05s มูลค่ารางวัลละ 5,295 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 21,180 บาท
 • รางวัลที่ 5 เครื่องเป่าลม DEWALT รุ่น DWB6800-B1 กำลัง 800 วัตต์ มูลค่ารางวัลละ 2,050 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 8,200 บาท
 • รางวัลที่ 6 เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวบลูสโคป มูลค่ารางวัลละ 215 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 3,225 บาท
 • รางวัลที่ 7 ร่มบลูสโคป มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 3,000 บาท

 

วันที่จับรางวัล:

 

จับรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ยูนิต 1-5 ชั้น 14 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โดยทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วใส่กล่องจับรางวัล เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี:

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยประกาศผ่าน 2 ช่องทางคือ

6.1 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ BlueScope Thailand คลิก https://www.facebook.com/BlueScopeThailand

6.2 ทรูบลู แอพลิเคชั่น >> เข้าทาง ไลน์ BlueScope Thailand แล้วกด Rich Menu แลกรางวัล

 

การรับของรางวัล :

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รับของรางวัลได้ดังนี้

7.1 ของรางวัลลำดับที่ 1-5 : ผู้โชคดีต้องรับของรางวัลด้วยตัวเอง โดยขอรับรางวัลได้ที่ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป สาขาที่ซื้อสินค้า ในวันและเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีท่านถัดไป กรณีผู้โชคดีท่านถัดไปไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไข ทางบริษัทจะบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือ หน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

7.1.1 ผู้โชคดีรับของรางวัลด้วยตัวเองโดยนำ

 1. บัตรประชาชน โดยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ใน ทรูบลู แอพลิเคชั่น
 2. เอกสารการรับรางวัลและหัก ณ ที่จ่าย (ขอได้ที่ ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป ที่ท่านจะเข้ารับรางวัล) เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล กรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อให้ถูกต้อง

7.1.2 ในกรณีที่ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน โดยทำเอกสารมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  พร้อมเอกสารตามข้อ 7.1.1 โดยผู้ที่มารับของรางวัลแทนจะต้องนำ บัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วย

7.2. ของรางวัลลำดับที่ 6-7 : ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อและที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในทรูบลู แอพลิเคชั่น

 1. ไม่จำกัดจำนวนในการแลกคะแนนทรูบลูหรือสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 2. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสมาชิกทรูบลู หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 4. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. พนักงานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และครอบครัว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 7. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการนำภาพกิจกรรมต่างๆ หรือภาพการรับรางวัล ไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของทางบริษัท
 8. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ดูเพิ่มเติม

Colorbond® เมทัลชีทคุณภาพสูง สำหรับเมกะโปรเจ็กต์ระดับประเทศ

Colorbond® เมทัลชีทคุณภาพสูง ที่สะท้อนความหรูหรา โดดเด่นทุกมุมมอง สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับเมือง แม้จะติดตั้งมานาน ก็ยังสวยงามไม่เปลี่ยน

ศึกษาเพิ่มเติม

คุ้มจริง คอนเฟิร์ม! “โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ)” ยืนยัน #บลูสโคปคุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง

เพราะหลังคาที่ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า มักเริ่มต้นมาจากการที่เจ้าของโครงการ ให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุ ตั้งเเต่ช่วงออกแบบก่อสร้าง
ศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเมทัลชีท

พูดคุย สอบถามราคาเมทัลชีท กับผู้เชี่ยวชาญด้านเมทัลชีทจากบลูสโคป โทร 02-3333030