กิจกรรม : ทรูบลูแลกง่าย ลุ้นโชคใหญ่ (ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๖)

 

 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเป็นสมาชิกทรูบลู
 2. แลกคะแนนทรูบลูเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชค ผ่านทาง Line Official : BlueScope Thailand ในช่วงระหว่างวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการได้แก่ Colorbond®, Zincalume®, Prima®, กลุ่มผลิตภัณฑ์ BlueScope Zacs® เคลือบสี (BlueScope Zacs® Cool, BlueScope Zacs® Dazzle, BlueScope Zacs® Natural) กลุ่มผลิตภัณฑ์ BlueScope Zacs® เคลือบโลหะ, จิงโจ้เหล็ก®, TrueCore®, SuperDyma® CRP, SuperDyma®, ShutterEX® โดยซื้อสินค้าที่ร่วมรายการทุกๆ 10 เมตรจะได้รับคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านทางศูนย์เมทัลชีท บลูสโคปเท่านั้น
 4. รายการสินค้าจะถูกกำหนดมูลค่าที่แตกต่าง ดังนี้

 

 

วิธีการและช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าแอพพลิเคชั่น Line Official : BlueScope Thailand ผ่านทางการลิงก์หรือสแกน QR code  ตามสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเพิ่มเพื่อนทางไลน์
 2. ล็อกอินหรือลงทะเบียนทรูบลู (TrueBlue)
 3. กดแลกคะแนนทรูบลูที่มีในระบบเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชค โดยกำหนดให้ 1 คะแนนมีค่าเท่ากับ 1 สิทธิ์
 4. ทีมงานจะรวบรวมและนำสิทธิ์ที่แลกไปจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ระยะเวลากิจกรรม

สามารถแลกคะแนนทรูบลูเป็นสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลชิงโชคได้ตามช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯ จะนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียนไว้พิมพ์ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

 

รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลตลอดรายการ ทั้งหมด 9 รางวัล จำนวน 50 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 125,875 (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy S23 128 GB มูลค่ารางวัลละ 29,800 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า  29,800 บาท
 • รางวัลที่ 2 แท็บเล็ต Samsung Tablet S8 มูลค่ารางวัลละ 25,045 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 25,045 บาท
 • รางวัลที่ 3 กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า Makita รุ่น JS1601 มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 12,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 LED TV 32 นิ้ว Samsung LED SMART Digital T4202AKXXT มูลค่ารางวัลละ 8,235 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 16,470 บาท
 • รางวัลที่ 5 ตู้เย็น 2 ประตู SHARP SJ-C19E-WMS 5.9 คิว มูลค่ารางวัลละ 7,290 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 7,290 บาท
 • รางวัลที่ 6 สว่านไฟฟ้ากระแทก Makita รุ่น HP1630KX3 มูลค่ารางวัลละ 4,100 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า  8,200 บาท
 • รางวัลที่ 7 ไมโครเวฟ Toshiba รุ่น ER-SS23 (K) มูลค่ารางวัลละ 3,585 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า  7,170 บาท
 • รางวัลที่ 8 กระติกน้ำแข็งพร้อมฝาปิด มูลค่ารางวัลละ 505 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า  10,100 บาท
 • รางวัลที่ 9 เสื้อแจ็คเก็ตไมโครไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ มูลค่ารางวัลละ 490 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า  9,800 บาท

 

วันที่จับรางวัล

จับรางวัลในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ยูนิต 1-5 ชั้น 14 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โดยทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วใส่กล่องจับรางวัล เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 น. โดยประกาศผ่าน 2 ช่องทางคือ

 1. ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ BlueScope Thailand คลิก https://www.facebook.com/BlueScopeThailand
 2. ทรูบลู แอพลิเคชั่น >> เข้าทาง ไลน์ BlueScope Thailand แล้วกด Rich Menu แลกรางวัล

 

การรับของรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รับของรางวัลได้ดังนี้

 1. ของรางวัลลำดับที่ 1-7 : ผู้โชคดีต้องรับของรางวัลด้วยตัวเอง โดยขอรับรางวัลได้ที่ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป สาขาที่ซื้อสินค้า ในวันและเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีท่านถัดไป กรณีผู้โชคดีท่านถัดไปไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไข ทางบริษัทจะบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือ หน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
  1. ผู้โชคดีรับของรางวัลด้วยตัวเองโดยนำ
   • บัตรประชาชน โดยชื่อ ที่อยู่ ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ใน ทรูบลู แอพลิเคชั่น
   • เอกสารการรับรางวัล (ขอได้ที่ ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป ที่ท่านจะเข้ารับรางวัล) เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล กรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อให้ถูกต้อง
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน โดยทำเอกสารมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  พร้อมเอกสารตามข้อ 7.1.1 โดยผู้ที่มารับของรางวัลแทนจะต้องนำ บัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วย
 2. ของรางวัลลำดับที่ 8-9 : ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อและที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในทรูบลู แอพลิเคชั่น

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ไม่จำกัดจำนวนในการแลกคะแนนทรูบลูหรือสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสมาชิกทรูบลู หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และครอบครัว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการนำภาพกิจกรรมต่างๆ หรือภาพการรับรางวัล ไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของทางบริษัท
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ดูเพิ่มเติม

Colorbond® เมทัลชีทคุณภาพสูง สำหรับเมกะโปรเจ็กต์ระดับประเทศ

Colorbond® เมทัลชีทคุณภาพสูง ที่สะท้อนความหรูหรา โดดเด่นทุกมุมมอง สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับเมือง แม้จะติดตั้งมานาน ก็ยังสวยงามไม่เปลี่ยน

ศึกษาเพิ่มเติม

คุ้มจริง คอนเฟิร์ม! “โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ)” ยืนยัน #บลูสโคปคุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง

เพราะหลังคาที่ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า มักเริ่มต้นมาจากการที่เจ้าของโครงการ ให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุ ตั้งเเต่ช่วงออกแบบก่อสร้าง
ศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเมทัลชีท

พูดคุย สอบถามราคาเมทัลชีท กับผู้เชี่ยวชาญด้านเมทัลชีทจากบลูสโคป โทร 02-3333030