The Cyclic Corrosion Test (CCT) หรือบางทีอาจถูกเรียกว่า Combined Cyclic Corrosion Test เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยการเร่งสภาวะการกัดกร่อนแบบหนึ่ง เพื่อทดสอบ ความคงทน การต้านทานการกัดกร่อย อายุการใช้งานยาวนาน ของเมทัลชีท ที่เป็น คุณสมบัติที่เมทัลชีทควรต้องมี โดยเป็นการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อทลายข้อจำกัดของการทดสอบสเปรย์เกลือ หรือ Salt Spray test (SST) ที่จำลองทดสอบด้วยความทนละอองน้ำเกลืออย่างเดียว

 

โดย Cyclic Corrosion Test เป็นการจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อมในหลายๆรูปแบบ โดยนำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเมทัลชีทมาทดสอบ ให้เสมือนสภาวะความเป็นจริงมากขึ้น เช่น มีละอองเกลือ, อากาศร้อน และ อากาศชื้นสูง แบบเฉพาะเจาะจง โดยสภาวะต่างๆถูกสร้างสลับกันไปมาในห้องทดสอบเดียว เรียกว่าการทดสอบ 1 วงรอบ (1 Cycle) ซึ่งใน 1 วงรอบนั้นจะใช้เวลา 8 ชั่วโมง เสมือน เมทัลชีทนั้นต้องเจอกับสภาวะทั้งฝนกรด แดดออก ร้อนแห้ง และชื้น เมื่อทำการทดสอบหลายๆครั้งเป็นวงรอบ ก็จะสามารถนับความคงทนเป็นระยะเวลา เช่น 50 วงรอบการทดสอบ หรือ 400 ชั่วโมง เพื่อสะดวกต่อการประเมินความคงทน ของเมทัลชีท ต่ออายุการใช้งาน

การทดสอบ Cyclic Corrosion เป็นการจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม จำนวนชั่วโมงในการทดสอบนี้ไม่สามารถนำไปเทียบกับอายุการรับประกันของสินค้า หรืออายุการใช้งานจริงได้เนื่องจาก การทดสอบนี้เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการเร่งสภาวะต่างๆให้มากที่สุด โดยใช้เพียงไม่กี่ปัจจัยในการทดสอบ ซึ่งจะต่างกับสภาวะแวดล้อมจริงที่มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเมทัลชีท ตัวอย่างเช่น การทดสอบไอเกลือ 4 ชั่วโมงนั้น ในความเป็นจริงไอเกลือที่มาจากทะเล จะมาเป็นพักๆ ตามลมจากทะเลที่พัดเข้าหาฝั่ง รวมถึงความเข้มข้นที่อาจจะน้อยหรือมากกว่า สารละลายในห้องปฏิบัติการก็เป็นไปได้

การทดสอบ Cyclic Corrosion นี้มุ่งเน้นการทดสอบเพื่อให้เห็นรูปแบบและระยะเวลาที่เมทัลชีทเกิดการเสื่อมตัว เช่นการเกิดสนิม สีพองตัว สีหลุดล่อน เรายังได้นำผลิตภัณฑ์ของเรา ทำการทดสอบ Cyclic Corrosion Test ที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) เปรียบเทียบกับเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด โดยอ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน AS 2331.3.13 Cycle E

ในการทดสอบนั้น เรานำแผ่นเมทัลชีทของบลูสโคป และเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด ที่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกับรุ่นที่นำมาทดสอบ โดยการวัดค่าต่างๆ ก่อนเช่น ความหนาของเมทัลชีท ความหนาของชั้นเคลือบสี ชนิดและความหนาของชั้นเคลือบโลหะ โดยจำเป็นต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อเป็นการพิสูจน์ความทนทาน ของเมทัลชีท บลูสโคป ที่เหนือกว่าเมทัลชีททั่วไป

ขั้นตอนแรกเตรียมตัวอย่างเป็นขนาด  7 x 15 เชนติเมตร จากนั้นจะนำมากรีด กากบาทรูปตัว X ตรงกลางแผ่น โดยลึกเข้าไปถึงชั้นเคลือบผิวตามมาตรฐานการทดสอบ AS 2331.3.13 Cycle E (มาตรฐานการทดสอบ)  (ขั้นตอนที่ 1 ตามรูปประกอบ) และจากนั้นจะนำตัวอย่างมาวางที่ช่องวางชื้นงานเอียง 45 องศา (ขั้นตอนที่ 2 ตามรูปประกอบ) และนำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบการกัดกร่อนต่อสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย (ขั้นตอนที่ 3 ตามรูปประกอบ)

ตั้งโหมดการทดสอบ และเวลาที่ต้องการทดสอบ (ขั้นตอนที่ 4 ตามรูปประกอบ) เมื่อครบกำหนดเวลา นำแผ่นทดสอบทั้งหมดล้างด้วยน้ำเปล่า เพื่อล้างคราบเกลือออกให้หมด (ขั้นตอนที่ 5 ตามรูปประกอบ) จากนั้นนำแผ่นเมท้ลชีทที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดมาดูการเกิดสนิมที่ขีดกากบาทรูปตัว X หรือคุณภาพสีที่ไม่ดีจะพอง หรือหลุดล่อนออกมา

โดยตามมาตรฐาน AS/NZS 2728-2007 (มาตรฐานคุณภาพวัสดุ) นั้นได้ระบุถึงในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง หรือที่เรียนกว่าระดับ C4 ตามมาตรฐาน ISO 9223-2012 นั้น การทดสอบด้วย Cyclic Corrosion Test ที่ 2,000 ชั่วโมง หรือ 250 วงรอบ เมทัลชีทต้องไม่เกิดสนิมที่ขีดกากบาทรูปตัว X จากรูปด้านล่าง เป็นผลผลการทดสอบโดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ควบคุมการทดสอบ ตามมาตรฐาน AS 2331.3.13 Cycle E จะเห็นได้ว่าเมทัลชีท Colorbond® Steel ไม่เกิดสนิมแดงที่รอยกากบาทรูปตัว X ในขณะที่เมทัลชีททั่วไป ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Colorbond® Steel นั้น มีการเกิดสนิมแดงที่รอยกากบาทรูปตัว X

นอกจากการทดสอบที่ยืนยันได้ว่าเมทัลชีทของบลูสโคปมีความทนทานมากกว่าเมทัลชีททั่วไปตามท้องตลาดแล้วนั้น ยังมีการใช้งานจริงที่โรงงานของเรา ซึ่งติดทะเล และอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง หรือที่เรียนกว่าระดับ C4 มีอายุมากกว่า 26 ปียังไม่เกิดสนิม เพราะสินค้าบลูสโคป คุณภาพที่พิสูจน์ได้จริง จึงกล้าให้การรับประกันการไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน สูงสุดถึง 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ทนทาน ยาวนาน

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรม ห่างจากทะเล 1.8 กิโลเมตร ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel  สี off white มา 26 ปี ยังไม่เกิดสนิม

โรงงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใช้เมทัลชีท Colorbond® Steel อายุ 35 ปี ยังไม่เกิดสนิม

เพราะใช้จริง จึงกล้ารับประกัน  เมทัลชีท บลูสโคป นั้นนอกจากเรามีการใช้งานจริงที่โครงการต่างๆกว่า 35 ปีแล้ว ดูโครงการที่ใช้งานบลูสโคป ได้ที่ https://bit.ly/3L1RLRx เรายังมีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆอีกด้วย

การทดสอบคุณภาพสินค้า บลูสโคป เพิ่มเติมได้ที่