24th ตุลาคม 2018

สถาปนิกเอ็กซ์โป 2018

BlueScope Architect Expo

“Winning projects from BlueScope Design Award 2018 (student level) were displayed to the booth visitors to see students’ ability who applied BlueScope products with their design. ”

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดบูธแสดงสินค้าในงานสถาปนิก 2018 โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาจัดแสดงในงาน โดยโชว์ไอเดียการออกแบบบูธที่สอดคล้องกับความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด “BlueScope กับวิถีชีวิตคนไทย” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงสีข้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์เมทัลชีทบลูสโคปที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์และเหล็กเคลือบซิงคาลุม รูปลอน LYSAGHT® TRIMDEK ® และโครงอาคารสำเร็จรูป RANBUILD® มาออกแบบและก่อสร้าง และยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบูธที่ออกแบบและก่อสร้างเข้ากับคอนเซ็ปของงานในปีนี้อีกด้วย

พร้อมทั้งจัดแสดงภาพถ่ายโครงการหลากหลายประเภทที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บลูสโคปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและก่อสร้าง และยังมีการจัดแสดงผลงานประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 พร้อมมีพิธีมอบรางวัลให้แก่น้องๆนิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวด

NS BlueScope Expo