23rd มกราคม 2020

“บลูสโคป” ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3

“บลูสโคป” เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3 ในไทย | NS BlueScope

“บลูสโคป” ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3  ทันสมัยที่สุดและผลิตได้รวดเร็วที่สุดในอาเซียน

มร. ชาลี อิไลแอส ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลประกอบการของบลูสโคปในปี 2562 ว่า บลูสโคปมียอดขายระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 372,000 ตัน “บลูสโคป” ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้าน เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3 ทันสมัยที่สุดและผลิตได้รวดเร็วที่สุดในอาเซียน รองรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและที่พักอาศัยในไทยและอาเซียน

บลูสโคป ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทยมากว่า 25 ปี ทุ่มงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท เปิดโรงงานแห่งที่ 3 เดินหน้าผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีด้วยกำลังการผลิต 160,000 ตันต่อปี เพื่อให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเคลือบสีที่ทันสมัยที่สุดและผลิตได้รวดเร็วที่สุดในโลก พร้อมรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็กและที่พักอาศัยที่กำลังเติบโตทั้งในประเทศไทยและอาเซียน โดยมุ่งมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการจ้างงานมากขึ้น สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

BlueScope Rayong | NS BlueScope Thailand
BlueScope Rayong | NS BlueScope Thailand

มร. ชาลี อิไลแอส ประธานบริหาร (เอเชียและอเมริกาเหนือ) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรงงานที่ 3 ของบลูสโคป ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานที่ 1 และ 2 โดยก่อสร้างขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี รองรับกับตลาดภายในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสในการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยในปี 2562 มียอดการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศโตขึ้น 3% หรือประมาณ 750,000 ตัน ดังนั้นโรงงานที่ 3 จึงเป็นการขยายกำลังการผลิตเหล็ก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก และที่พักอาศัย โดยโรงงานที่ 3 มีกำลังการผลิตกว่า 160,000 ตันต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 ทำให้บลูสโคปมีกำลังการผลิตรวมกว่า 580,000 ตันต่อปี นับเป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

BlueScope Rayong | NS BlueScope Thailand

“โรงงานแห่งที่ 3 ของบลูสโคป ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด โดยเครื่องจักรในการผลิตเหล็กเคลือบโลหะสามารถผลิตได้รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับโรงงานในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีการเคลือบสีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในโลก ทำให้คุณภาพสินค้าที่ได้จากสายการผลิตนี้มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ โรงงานแห่งนี้ยังมีการบริหารจัดการโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยกระตุ้นการจ้างงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของไทยแลนด์ 4.0”  มร. ชาลี กล่าว

BlueScope Rayong | NS BlueScope Thailand

มร. ชาลี อิไลแอส ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลประกอบการของบลูสโคปในปี 2562 ว่า บลูสโคปมียอดขายระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 372,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังอีกหลายประเภทธุรกิจ รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น