4 ข้อเช็กลิสต์ผลิตภัณฑ์บลูสโคปแท้

อยากใช้เมทัลชีทของบลูสโคป แต่กลัวเจอแผ่นปลอม มีวิธีเช็กไหม?
การตรวจสอบเมทัลชีทที่มีคุณภาพ รวมทั้งตรวจเช็กเมทัลชีทบลูสโคปของแท้นั้น ลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ที่กำลังจะซื้อหรือ ซื้อมาแล้วนั้นเป็นผลิตภัณฑ์บลูสโคปหรือไม่นั้น โดยตรวจสอบได้ 4 วิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบตราสัญลักษณ์ด้านใต้แผ่น 

ถ้าเป็นแผ่นที่รีดออกมาแล้ว สามารถตรวจสอบจาก ใต้แผ่นที่จะมี การแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ความหนา เกรดเหล็ก และมาตรฐานการผลิต วันเดือนปีที่ผลิต  โดยจะแสดงทุกระยะ 5 เมตร

2. ตรวจสอบตราสัญลักษณ์ด้านบนแผ่น

ผลิตภัณฑ์บลูสโคป แซคส์และจิงโจ้เหล็ก นั้นจะมีการแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ความหนา อยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ ทุกระยะ 2 เมตร อีกด้วย

3. ตรวจสอบฉลากบนม้วนคอล์ย

ถ้าเป็นม้วนคอล์ย สามารถตรวจสอบได้จาก ฉลากบนตัวม้วนคอล์ย และด้านในม้วนคอล์ย ที่จะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ความหนา เกรดเหล็ก และมาตรฐานการผลิต วันเดือนปีที่ผลิต

4. ตรวจสอบเอกสารรับรองจากทางบริษัทฯ

สำหรับโครงการภาครัฐและ เอกชน ลูกค้ายังสามารถขอเอกสารรับรอง จากทางบริษัท ได้ดังนี้

  • ใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MiT)
  • ใบรับประกัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยเอกสารทั้ง 3 นี้ จะมีการระบุชื่อโครงการ ชื่อและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไว้เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เอกสารดังกล่าวลูกค้าสามารถยื่นขอได้จากพนักงานายของบริษัทฯ ที่ดูแลท่านอยู่ หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขที่เอกสารรับรอง