อาคารบริการและสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

อาคารบริการและสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 อาคารบริการเเละสนับสนุนทางการเเพทย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีส่วนสนามกีฬาแบ่งออกเป็นส่วนที่เล่นในร่มและเล่นกลางแจ้ง   เลือกวัสดุเป็นแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี (BlueScope) มาเป็นส่วนเปลือกอาคาร เพื่อติดตั้งบนโครงเหล็กถัก (Steel Truss) ซึ่งมีข้อดีคือสามารถติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา และสร้างคาแรคเตอร์ของอาคารให้โดดเด่นชัดเจน 

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

N/A

สถานที่ตั้ง

N/A

ประเภทโครงการ

Special  Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

ปีที่แล้วเสร็จ

ไม่ระบุ

 อาคารบริการเเละสนับสนุนทางการเเพทย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ต่อมาภายหลังได้มีการยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ จึงได้มีการสร้างอาคารใหม่เพิ่มขี้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

 สำหรับแนวคิดการออกแบบระบบเส้นทางสัญจรในอาคาร เนื่องจากเป็นอาคารที่มีกิจกรรมหลากหลายและนำมาซ้อนกัน (Mix-use) ไว้ในอาคารเดียวกัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสนามแบดมินตันและสควอซออกแบบให้สามารถเล่นในร่มได้เพื่อควบคุมไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนและป้องกันลมขณะเล่น จึงจำเป็นต้องหาวัสดุที่เบาและสามารถกันฝนได้ดีมาปกคลุม จึงมีการเลือกวัสดุเป็นแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี (BlueScope) มาเป็นส่วนเปลือกอาคาร เพื่อติดตั้งบนโครงเหล็กถัก (Steel Truss) ซึ่งเป็นโครงสร้างพาดช่วงกว้าง (Wide Span) มีข้อดีคือสามารถติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา และสร้างคาแรคเตอร์ของอาคารให้โดดเด่นชัดเจน ในส่วนของกีฬาเทนนิสซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นกลางแจ้งได้ แต่อาจมีกระแสลมแรงมารบกวนได้ในบางโอกาส ดังนั้นผู้ออกแบบจึงออกแบบวิธีการป้องกันลมโดยปิดหน้าต่างในวันที่มีกระแสลมแรง และเปิดหน้าต่างในวันที่ลมสงบเพื่อให้มีลมเอื่อยๆ พัดผ่านผู้เล่นให้เกิดความน่าสบาย