THE ROOF By Sangthai Metalsheet

THE ROOF By Sangthai Metalsheet

โครงการนี้เกิดจากโจทย์ที่ว่า Sangthai Metalsheet สาขาร้อยเอ็ดต้องการสร้างคาเฟ่ไว้สำหรับรับรองลูกค้าที่เข้ามาซื้อเมทัลชีทและลูกค้าทั่วไป ได้มานั่งพักผ่อนและดื่มกาแฟพร้อมกับให้รับรู้ว่าเมทัลชีทก็สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์งานดีไซน์ให้สวยงามได้ไม่แพ้วัสดุชนิดอื่น อาคารถูกดีไซน์ให้ปิดกั้นจากภายนอกเพื่อความสงบในโครงการด้วยการดีไซน์หลังคาที่มีลักษณะโดดเด่น จำง่ายในรูปแบบที่คุ้นเคย

รายละเอียดโครงการ

ประเภทโครงการ

Commercial Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® / Zincalume®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

สี

Posh Grey

ปีที่แล้วเสร็จ

Yin+D

ตัวอาคารถูกเริ่มดีไซน์จากการตีความล้อเลียนภาพจำว่าเมทัลชีทต้องเป็นหลังคาเท่านั้น การออกแบบทางเข้าหลักของโครงการเป็นอาคารที่มีหลังคาแบบจั่วที่ตั้งอยู่บนพื้นดินและดึงชิ้นส่วนออกจากกันเป็นทางเดินเข้าสู่พื้นที่ด้านในโครงการซึ่งเป็นกลุ่มอาคาร ที่นั่ง สวนและแนวกำแพงที่ปิดกั้นความวุ่นวายจากบริบทภายนอกแต่เจาะช่องเปิดขนาดเล็กเป็นจังหวะตามลอนแผ่น ทำให้ภายนอกอาคารไม่รู้สึกทึบหรืออึดอัดจนเกินไป โดยด้านในโครงการถูกออกแบบให้เมทัลชีทถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแนวกำแพง ผนัง เคาน์เตอร์บาร์  และเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้อาคารด้วยไม้สักที่ผนัง ฝ้าเพดานบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว