บ้านหิ่งห้อย / Firefly House

บ้านหิ่งห้อย / Firefly House

ด้วยแนวคิดที่จะออกแบบบ้านเรือนไทยที่มีทั้งความโมเดิร์นและความร่วมสมัย วัสดุที่ถูก เลือกมาเพื่อใชถ่ายทอดแนวคิดสำ หรับบ้านหลังนี้จึงประกอบไปด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ความเข้ากันของวัสดุที่แตกต่างในบริบทที่เป็นธรรมชาติ ความต่อเนื่องของลอนของเมทัลชีทที่ตรงกับแนวเซาะร่องของผนังไม้เก่าที่แสดงถึงความเข้ากัน ได้ของความใหม่และความเก่า

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

Firefly House

สถานที่ตั้ง

อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ประเภทโครงการ

Residential Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

สี

Posh Grey

ปีที่แล้วเสร็จ

2021

ผู้ออกแบบ

Volume Matrix Studio

 

ด้วยแนวคิดที่จะออกแบบบ้านเรือนไทยที่มีทั้งความโมเดิร์นและความร่วมสมัย วัสดุที่ถูก

เลือกมาเพื่อใช้ถ่ายทอดแนวคิดสำหรับบ้านนหลังนี้จึงประกอบไปด้วยสามวัสดุที่แตกต่างกันไดแก่

คอนกรีต ไม้และเมทัลชีท คอนกรีตเป็นตัวแทนของความเป็นปัจจุบัน ถูกนำ มาใชกับรูปแบบอาคารที่เรียบง่ายเพื่อทำให้อาคารกลมกลืนไปกับบริบทวัสดุนี้จะถูกใชส่วนมากในโครงสร้างและผนังชั้น 1 ของอาคารที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สวน นอกจากนั้นยังมีการนำไม้มะพร้าวจากในสวนมาเป็นผนังที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และเมทัลชีทเป็นตัวแทนของความร่วมสมัย ถูกใช้เป็นฟาซาดของห้องชั้นบนเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอาคารส่วนรวมถึงนำมาใช้เป็นผนังเพื่อทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษามากขึ้น