DHL WAREHOUSE

DHL WAREHOUSE

โกดังของบริษัทดีเอชแอล เลือกใช้หลังคาเมทัลชีทแบบไร้รอยเจาะพร้อมด้วยคุณสมบัติของเหล็กเคลือบ Colorbond® Steel และ Zincalume® ที่สามารถยืดอายุการใช้งาน ให้คงสภาพความสวยงามอยู่เสมอช่วยรักษารูปแบบอาคารทันสมัยในสไตล์ของ DHL ได้อย่างลงตัว

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® Steel / Zincalume®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® KLIP-LOK®700

ปีที่แล้วเสร็จ

2010

โกดังของบริษัทดีเอชแอล เลือกใช้หลังคาเมทัลชีทแบบไร้รอยเจาะ พร้อมระบบขบล็อคยึดพื้นหลังคาให้สวยแผ่ไปทั้งผืน ด้วยท้องลอนที่กว้างและสูง ยังช่วยให้เกิดการระบายน้ำที่ดี อีกทั้งยังสามารถดัดโค้ง ปรับรูปตามรูปทรงอาคารที่ต้องการอย่างสวยงาม พร้อมด้วยคุณสมบัติของเหล็กเคลือบ Colorbond® Steel และ Zincalume® ที่สามารถยืดอายุการใช้งาน ให้คงสภาพความสวยงามอยู่เสมอช่วยรักษารูปแบบอาคารทันสมัยในสไตล์ของ DHL ได้อย่างลงตัว