Rugby School Thailand

Rugby School Thailand

Rugby School หนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เปิดโรงเรียนนานาชาติสหศึกษาแบบไป-กลับและอยู่ประจำที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งอาคารสนามกีฬาของโรงเรียน ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายลูกรักบี้

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

ไม่ระบุ

สถานที่ตั้ง

ชลบุรี

ประเภทโครงการ

สถาบันการศึกษา

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

COLORBOND®Steel สี Ocean Blue

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® LOCKED SEAM®

ปีที่แล้วเสร็จ

2014

Rugby School หนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เปิดโรงเรียนนานาชาติสหศึกษาแบบไป-กลับและอยู่ประจำที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการมีชื่อว่า Rugby School Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 187 ไร่ในจังหวัดชลบุรี โรงเรียนแห่งนี้โดดเด่นในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยในปัจจุบันนี้ถือได้ว่า Rugby School เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความคิดก้าวหน้า เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมและทันยุคทันสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมเก่าแก่ที่ดีงาม อาคารสนามกีฬาของโรงเรียน ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายลูกรักบี้ ซึ่งการผลิตรูปลอนหลังคาเมทัลชีทให้มีรูปทรงนี้เป็นสิ่งท้าทายอย่างมาก วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูงและสีสันที่สวยงามคงทน อย่างเหล็กเคลือบสี COLORBOND®Steel ที่มีคุณสมบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์และมี Clean Technology ที่ให้หลังคาสะอาดและสวยอยู่เสมอพร้อมรีดรูปลอนในระบบ Standing Seam สามารถปรับแต่ง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีกับหลากหลายรูปทรง ทำให้ได้ลักษณะโค้งมนเหมือนลูกรักบี้อย่างที่ผู้ออกแบบต้องการ