Hua Lamphong Railway Station

Hua Lamphong Railway Station

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สถานีรถไฟหัวลำโพงมีโครงการปรับปรุงอาคารโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก BlueScope ในส่วนวัสดุมุงหลังคา Colorbond® Steel สี Burnt Almond เพื่ออนุรักษ์อาคารนี้ไว้อยู่คู่สังคมไทยไว้นานเท่านาน

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ

ระบบขนส่งมวลชน

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® Steel สี Burnt Almond

การนำไปใช้งาน

หลังคา

รูปลอน

SJJ Perfect Roof PF50-700

ปีที่แล้วเสร็จ

2017

สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือที่นิยมเรียกว่า “สถานีรถไฟหัวลำโพง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2453 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามคลาสสิค พร้อมทั้งโครงสร้างอาคารหลังคาโค้งแบบ wide span แห่งแรกๆของไทยที่ล้ำสมัยในยุคนั้น จนถึงยุคนี้กาลเวลาไม่อาจลบเลือนคุณค่าความงาม และความยิ่งใหญ่ในอดีต จากโครงการปรับปรุงอาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก BlueScope ในส่วนวัสดุมุงหลังคา Colorbond® Steel สี Burnt Almond เพื่ออนุรักษ์อาคารนี้ไว้อยู่คู่สังคมไทยไว้นานเท่านาน