Baan Lamphun

Baan Lamphun

บ้านลำพูนเป็นโครงการบ้านพักอาศัย 2ชั้น โจทย์ที่สถาปนิกได้รับคือการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว้างบ้านใหม่กับบ้านเดิม เพื่อรองรับกิจกรรมของที่สามารถใช้ร่วมกัน ส่วนของผนังอาคารชั้น 2 ออกแบบให้กรุ Metal sheet

สีเทาเข้มเป็นเปลือกของอาคาร โดยเลือกใช้ Metal sheet แบบ Snap Lock เนื่องจากมีลักษณะแผ่นท้อง

เรียบและเส้นสายรอยต่อของแผ่นที่เรียบง่าย

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

Baan Lamphun

สถานที่ตั้ง

Chiang Mai, Thailand

ประเภทโครงการ

Residential Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคา

รูปลอน

ไม่ระบุ

ปีที่แล้วเสร็จ

2022

ผู้ออกแบบ

b l a n k s t u d i o

 

รูปแบบของอาคารที่เจ้าของสนใจและได้เล่าให้สถาปนิกฟังคือบ้านแนว Industrial และบ้าน

Nordic สถาปนิกจึงเห็นว่าคำจำกัดความของ 2 สไตล์นี้คือการให้ความสำคัญกับวัสดุอาคาร รูปแบบอาคาร

แนว Industrial จะเน้นการแสดงถึงวัสดุจากโรงงานเช่น คอนกรีต เหล็ก กระจก ส่วน Nordic จะให้

ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นธรรมชาติ และโทนสีเข้ม พื้นที่ใช้สอยชั้น 2 ประกอบด้วยห้องทำงาน และห้องนอน 2 ห้อง จึงไม่ได้ต้องการช่องเปิด มากเท่าชั้น1 สถาปนิกจึงออกแบบช่องเปิดให้มีเท่าที่จำเป็น ผนังอาคารชั้น 2 ออกแบบให้กรุ Metal sheet สีเทาเข้มเป็นเปลือกของอาคาร โดยเลือกใช้ Metal sheet แบบ Snap Lock เนื่องจากมีลักษณะแผ่นท้อง

เรียบและเส้นสายรอยต่อของแผ่นที่เรียบง่าย เมื่อนำมากรุผนังในแนวตั้งก็ได้รูปแบบเส้นสายที่เรียบง่าย

เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากธรรมชาติขอบวัสดุ นอกจากนั้นหน้าต่างบางส่วนก็ได้ออกแบบให้มีลักษณะผอม

และสูง สัมพันธ์กับเส้นแนวตั้งของแผ่น Metal sheet และเหมือนกับชั้น1, สถาปนิกได้ใช้ไม้เทียมกรุผนัง

และฝ้าบริเวณช่องเปิดและระเบียงหน้าบ้านเพื่อสร้างความสมดุลของโทนสี ให้ความรู้สึกอบอุ่นและ

เหมาะกับการอยู่อาศัย