Audi Phuket Showroom

Audi Phuket Showroom

 ผู้แทนจาหน่ายได้ตามหา ผู้ออกแบบที่จะมารับออกแบบศูนย์แสดงและจาหน่ายรถยนต์สัญชาติเยอรมันเจ้านี้ โดยมีเงื่อนไขด้านประสบการณ์ทา’อาคารประเภทเชิงพาณิชย์ และมีความชื่นชอบและสนใจในยานยนต์ระดับนึง จึงเป็นที่มาของการเริ่มออกแบบอาคารภายใต้ CI ที่ทาง Audi มีมาเป็นguideline ร่วมกับการทำงานกับทีมดูแลส่วนอาคารของสานักงานภาคพื้น

 ทุกอย่างถูกตัดสินใจ และกำกับอยู่ภายใต้การนำที่ดีของเจ้าของที่มุ่งมั่น อยากให้เป็นshowrooms ที่มีมาตรฐานสูงแห่งนึงในประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

Audi

สถานที่ตั้ง

ต. ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

ประเภทโครงการ

Commercial Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

สี

Alloy Grey

ปีที่แล้วเสร็จ

2019

ผู้ออกแบบ

Nuzen Company Limited

ตัวแทนจำหน่ายต้องการให้อาคารโชว์รูมเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นสอดคล้องไปตาม CI ที่ดี เนื่องจากผู้ออกแบบพบว่า CI ที่มามีมาตรฐานที่สูงอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกัน ก็พยายามจัดการในส่วนสุนทรียภาพ การใช้สอย รูปแบบของโครงสร้าง ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปกำหนดพื้นที่สัดส่วนที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุ Metal Sheet ทั้งในส่วนของหลังคาและผนัง เป็นผลพวงที่มาจากความรวดเร็วในการติดตั้ง การกาหนดรายละเอียดของการประกอบ ทาให้วัสดุออกมาไม่เป็น character โรงงาน หรือ warehouse แต่มีกลิ่นอายของอาคารที่มีคุณลักษณะอื่น อันสัมผัสได้แน่ชัด เมื่อมาเยือน การมีตัวตนของวัสดุอาจเคลือบแฝงหรือ โดนซ้อนทับภายใต้ แผ่นอลูมิเนียม แบบ honeycomb สร้างความต่อเนื่องในสัมผัสนอกในอาคาร ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย