โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

BlueScope Iconic กับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ผู้ออกแบบ

บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด

สถานที่ตั้ง

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประเภทโครงการ

สถานศึกษา

ผลิตภัณฑ์

เหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม, เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ สี Alloy Grey

รูปลอน

LYSAGHT® ZIPDEK® , LYSAGHT® LOCKSEAM®, LYSAGHT® TRIMDEK®

ขนาดพื้นที่

2,000 ตารางเมตร

ปี

2018

BlueScope Iconic กับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่จังหวัดระยอง
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ มีแนวคิดที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือทันสมัยที่สุดในประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านการออกแบบของโรงเรียนที่ดูทันสมัย หนักแน่น และพร้อมเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ใต้หลังคาแห่งนี้ ซึ่งการออกแบบหลังคาของอาคารชุดนี้ ได้เลือกใช้เมทัลชีทรุ่น COLORBOND สี alloy grey จากทางบลูสโคป

ผู้ออกแบบ: บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด