Yothin Burana School

Yothin Burana School

โรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 16 ไร่ ซึ่งอาคารเรียนได้รับการออกแบบอย่างดี มีภูมิทัศสวยงามและมีความทันสมัย อาคารเรียนแห่งใหม่ออกแบบสร้างเป็นอาคารรูปทรงกรวย สูง 12ชั้น เป็นอาคารที่ทันสมัย ไม่เหมือนใคร บริเวณยอดอาคารออกแบบเป็นโดมทรงกลม

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ

สถาบันการศึกษา

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

COLORBOND®Steel สี Alloy Grey

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® ZIPDEK®

ปีที่แล้วเสร็จ

2014

โรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 16 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท อาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้ มีความทันสมัย และมีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีครบครัน  ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาให้ก้าวสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ที่พร้อมจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาอาคารสถานที่และด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาคารเรียนได้รับการออกแบบอย่างดี มีภูมิทัศสวยงามและมีความทันสมัย  อาคารเรียนแห่งใหม่ออกแบบสร้างเป็นอาคารรูปทรงกรวย สูง 12ชั้น เป็นอาคารที่ทันสมัย ไม่เหมือนใคร บริเวณยอดอาคารออกแบบเป็นโดมทรงกลม โดยเลือกใช้ หลังคาเมทัลชีทโดยการรีดลอนหลังคาแบบ Smooth Curve จึงสามารถดัดโค้งลอนหลังคาได้อย่างแนบเนียน สวยงาม ประกอบด้วยวัสดุเหล็กเคลือบสี  COLORBOND®Steel ที่มี Thermatech Technology® เพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์และ Clean Technology ทำให้หลังคาและผนังดูสะอาดเสมอ เพิ่มความโดดเด่นให้อาคารแห่งนี้โดดเด่น สวยงามอย่างยาวนาน