MESHTEC FACTORY

MESHTEC FACTORY

บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เลือกใช้วัสดุเหล็กเคลือบสี Colorbond® Steel สี Bangkok Red สร้างความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับรูปลอนหลังคา LYSAGHT® TRIMDEK® ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ติดตั้งง่าย ไร้ปัญหาการรั่วซึม

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

Meshtec International Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง

เชียงใหม่

ประเภทโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® Steel สี Bangkok Red

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® TRIMDEK®

ปีที่แล้วเสร็จ

2010

บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกมุ้งลวดนิรภัยระดับโลก มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงงานของบริษัทเลือกใช้วัสดุเหล็กเคลือบสี Colorbond® Steel สี Bangkok Red สร้างความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับรูปลอนหลังคา LYSAGHT® TRIMDEK® ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ติดตั้งง่าย ปลอดปัญหาการรั่วซึม ถือได้ว่าเป็นลอนหลังคาที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย