โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี

โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี

โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรีอาคารเรียนที่เชื่อมต่อกัน แต่แฝงฟังก์ชั่นที่แตกต่าง เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด โดยมี Colorbond® steel ตอบโจทย์ดีไซน์และฟังก์ชั่น อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ชนะการประกวด BlueScope Design Award 2021

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ

สถาบันการศึกษา

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

COLORBOND®Steel สี Off White®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® TRIMDEK®

ปีที่แล้วเสร็จ

2015

โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรีอาคารเรียนที่เชื่อมต่อกัน แต่แฝงฟังก์ชั่นที่แตกต่าง เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด โดยมี Colorbond® steel ตอบโจทย์ดีไซน์และฟังก์ชั่น อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ชนะการประกวด BlueScope Design Award 2021 | The Sustainability of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 ประเภทสถาบันแนวคิดและคอนเซ็ปต์ ตลอดจนการเลือก Colorbond® steel ให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ยั่งยืน