Adcurve Community & Education Mall

Adcurve Community & Education Mall

ตอบรับทุกกิจกรรมของคนเมืองเชียงใหม่ ภายใต้หลังคาสีเหลืองที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี COLORBOND® สี Siam Gold ได้ถูกเลือกใช้ในโครงการ Adcurve Community and Education Mall

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

ไม่ระบุ

สถานที่ตั้ง

เชียงใหม่

ประเภทโครงการ

Commercial

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® 

การนำไปใช้งาน

หลังคา

รูปลอน

LYSAGHT® KLIP-LOK®700

ปีที่แล้วเสร็จ

2013

ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี COLORBOND® ได้ถูกเลือกใช้ในโครงการ Adcurve Community and Education Mall ซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมร้านค้า ลานกิจกรรม และแหล่งการเรียนรู้ของคนเมืองเชียงใหม่ ด้วยหลังคาอาคารที่มีสีสด ไม่ซีดจาง และเทคโนโลยีสะท้อนความร้อน THERMATECH® ที่ช่วยลดความร้อนภายในอาคารและประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี