THUNG HUA SINN COMPANY

THUNG HUA SINN COMPANY

อาคารออฟฟิศและโรงงานของบริษัท Thung Hua Sinn สร้างด้วยวิธีการออกแบบระบบประหยัดพลังงานพร้อมป้องกันความร้อนสะสมโดยหลังคาและผนังเลือกใช้เหล็กเคลือบสี COLORBOND®Steel ที่มี Thermatech Technology® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

สถานที่ตั้ง

ฉะเชิงเทรา

ประเภทโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond® Steel สี Bangkok Red

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

ปีที่แล้วเสร็จ

2019

The Step of Independent Aesthetics ความงามในระยะที่แตกต่างเป็นคอนเซ็ปของอาคารออฟฟิศและโรงงานของบริษัท Thung Hua Sinn ที่สร้างด้วยวิธีการออกแบบระบบประหยัดพลังงานพร้อมป้องกันความร้อนสะสมที่ผนังอาคาร โดยการสร้างให้ส่วนชายคางุ้มและยื่นยาวออกไป ประกอบกับคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ด้วยหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี COLORBOND® ที่เสริมให้อาคารโดดเด่นและแตกต่าง ดังความงามทั้ง 3 ระดับความยิ่งใหญ่ของ ทรงไข่ เปลือกไข่ และ มังกร ทั้งยังมี Thermatech Technology® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์