Summer House

Summer House

ที่มาของชื่อ Summer House เพราะเจ้าของบ้านชอบฤดูร้อน ชอบที่จะได้สัมผัสกับอากาศธรรมชาติ รวมไปถึงความโปร่งสบาย การเลือกใช้หลังคาก็เช่นเดียวกัน ด้วยความที่ตัวบ้านตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ จึงมักมีเศษกิ่งไม้ตกใส่หลังคาอยู่บ่อยครั้ง หลังคาเมทัลชีทจึงตอบโจทย์เรื่องความทนทาน โดยเฉพาะตัวปิดขอบชายคาที่ยาวตลอดความยาวของตัวบ้าน จะต้องเลือกใช้แผ่นเมทัลชีทที่มีความหนาเหมาะสม เพื่อให้จบงานได้เรียบร้อย

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

N/A

สถานที่ตั้ง

N/A

ประเภทโครงการ

Residential Projects

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

ไม่ระบุ

ปีที่แล้วเสร็จ

ไม่ระบุ

ที่มาของชื่อ Summer House เพราะเจ้าของบ้านชอบฤดูร้อน ชอบที่จะได้สัมผัสกับอากาศธรรมชาติ รวมไปถึงความโปร่งสบาย ที่ยังคงความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นเหตุผลที่เจ้าของบ้านตัดสินใจที่จะไม่ทาหลังคาโรงจอดรถ โดยยินดีที่จะได้สัมผัสกับแดดและฝนบ้างเป็นบางคราวในการเดินเข้าบ้าน การเลือกใช้หลังคาก็เช่นเดียวกัน ด้วยความที่ตัวบ้านตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ จึงมักมีเศษกิ่งไม้ตกใส่หลังคาอยู่บ่อยครั้ง หลังคาเมทัลชีทจึงตอบโจทย์เรื่องความทนทาน โดยเฉพาะตัวปิดขอบชายคาที่ยาวตลอดความยาวของตัวบ้าน จะต้องเลือกใช้แผ่นเมทัลชีทที่มีความหนาเหมาะสม เพื่อให้จบงานได้เรียบร้อย ไม่ดูบิดเป็นลอน เพราะเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งในแง่ดีไซน์ตัววัสดุก็ตอบโจทย์ที่สามารถออกแบบให้เป็นดีเทลเรียบกริบได้ ทาให้ดูทันสมัยและยังเป็นดูเข้ากับดีเทลการจบวัสดุไม้เทียมในส่วนอื่นๆของตัวบ้านที่เป็นเหล็กอีกด้วย