ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลือกใช้ วัสดุเหล็กเคลือบสี Colorbond® Steel สำหรับหลังคา โดยเลือกรูปลอน LYSAGHT® ZIPDEK® เพราะจุดเด่นของ LYSAGHT® ZIPDEK® คือการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ สามารถดัดโค้งลอนหลังคาได้อย่างแนบเนียน สวยงาม   ทำให้รูปทรงอาคารดูทันสมัยและโดดเด่น 

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ

ระบบขนส่งมวลชน

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

Colorbond®

การนำไปใช้งาน

หลังคาและผนัง

รูปลอน

LYSAGHT® ZIPDEK®

ปีที่แล้วเสร็จ

2018

ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตั้งอยู่บนพื้นที่ กว่า300 ไร่ อาคารสูงสามชั้น ใช้เป็นที่จอดพักรถไฟฟ้านอกเวลาบริการ เป็นสถานที่ล้างทำความสะอาด อู่ซ่อมบำรุง  และยังมีรางวิ่งทดสอบรถไฟฟ้า เพื่อทดสอบการวิ่งของรถไฟฟ้าทุกวันหลังการซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังมีอาคารสำหรับจอดรถของผู้โดยสารที่รองรับได้ถึง 1,800 คัน

สำหรับอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ถูกออกแบบ อย่างทันสมัย  ลักษณะอาคารมีความโค้งเว้าหลายระดับ ทางโครงการได้เลือกใช้ วัสดุเหล็กเคลือบสี Colorbond® Steel สำหรับหลังคา โดยเลือกรูปลอน LYSAGHT® ZIPDEK® เพราะจุดเด่นของ LYSAGHT® ZIPDEK® คือการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ สามารถดัดโค้งลอนหลังคาได้อย่างแนบเนียน สวยงาม   ทำให้รูปทรงอาคารดูทันสมัยและโดดเด่น